Dag van de opvoeder
Omgaan met diversiteit op school

Afgelopen

Inhoud
Timing:
08.30 uur: onthaal met koffie, thee of frisdrank (gebouw A - Kulak)
09.15 uur: verwelkoming
09.30 uur: Lezing deel 1 - Orhan Agirdag
10.45 uur: pauze met koffie, thee of frisdrank
11.00 uur: Lezing deel 2 - Orhan Agirdag
12.30 uur: warm middagmaal
14.00 uur: workshops
16.30 uur: einde

Plenumreferaten

Doelstelling
 • Begrijpen hoe etnische diversiteit gerelateerd is aan onderwijskwaliteit
 • Begrijpen hoe optimaal omgaan met verschillen mogelijk is.
Inhoud

Diversiteit en kwaliteitsvol onderwijs kunnen perfect samengaan. Daar bestaat voldoende wetenschappelijk bewijs voor. Het blijkt ook uit de vele voorbeelden van scholen in binnen- en buitenland. Helaas vind je die nauwelijks terug in de cursussen die de toekomstige generaties professionals klaar moeten stomen. Met zijn boek “Onderwijs in een gekleurde samenleving”, wil professor Orhan Agirdag (KU Leuven & UvA) dat veranderen op basis van een empirisch onderbouwd verhaal. Tijdens deze lezing zal hij enkele inzichten uit zijn boek kort toelichten en stilstaan bij een aantal praktijkvoorbeelden om het roer zelf om te gooien.

Methodiek

Klassiek college met mogelijkheden tot discussie 

Beurten
 • A: 09:30 tot 12:30
Docenten
 • Orhan Agirdag

Werkwinkels

Doelstelling
 • Inzicht verwerven in soorten schoolcultuur, zich bewust worden van subtiel racisme op school en van eigen stereotypen
 • Begrip ontwikkelen van specifieke noden bij leerlingen met migratie-achtergrond en geprikkeld worden om met dit thema aan de slag te willen gaan
Inhoud

In een eerste deel gaan we aan de hand van heel wat praktische voorbeelden samen op zoek naar antwoorden op volgende vragen: Hoe divers is ons Vlaams onderwijs? Zien de scholen diversiteit als meerwaarde of eerder als last? Is er racisme aanwezig op Vlaamse scholen ? Zo ja, bij leerlingen, bij leerkrachten, bij directies? Hoe kunnen we er voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt op school? Kunnen Social Media hier ook hun rol in spelen? Wat te doen met meertaligheid ? Hoe verandering brengen in een heersende schoolcultuur ?

We denken na over good practices en kijken na wat de literatuur hierover zegt.

In een tweede deel zien we een praktijkverhaal.

Na deze vorming kan je verder aan de slag binnen je eigen school. Je neemt je eigen schoolcultuur onder de loep en maakt hiervoor gebruik van de tips en trics die aangereikt worden.   

Methodiek
 • Aanreiken van inzichten op interactieve wijze
 • Illustratie via verhalen, ervaringen en videomateriaal
 • Uitwisselen van ervaringen
 • Aanreiken van literatuur voor verdere studie
Beginsituatie

Deze vorming is vooral bedoeld voor die mensen die in hun school de noden van de leerling met migratie-achtergrond meer op de agenda willen zetten.

Beurten
 • B: 14:00 tot 16:30
Docenten
 • Liesbet Carlier
Doelstelling

Via deze sessie krijg je een goed inzicht in het concept meertaligheid en taalververwerving. We bekijken hoe jij vanuit jouw rol een bijdrage kan leveren in een krachtig meertaligheidsbeleid. 

Inhoud

Vanuit het begrip moedertaal staan we stil bij de slogan: Geen taal zonder opvoeding – Geen opvoeding zonder taal

Scholen die een krachtig meertaligheidsbeleid hanteren (er)kennen het belang van (thuis)taal en weten wat er nodig is om de taalontwikkeling te stimuleren. Iedere medewerker weet wat het vergt om een nieuwe taal te verwerven en kent het belang van contact maken én houden. 

We kijken in deze sessie naar de verschillende fasen in het taalontwikkelingsproces en belichten de factoren die dat proces bepalen. 

Van daaruit gaan we na hoe we een ontvankelijk en motiverend taalbeleid binnen de school kunnen ontwikkelen. Binnen zo’n beleid kunnen opvoeders een belangrijke rol vervullen. Van het eerste onthaal tot en met het afzwaaien kunnen zij een ‘go-between-‘, een ‘go-to-‘ en ‘go-for-rol’ vervullen. Niet altijd opvallend maar vaak effectief vanuit een rol als motiverende vertrouwenspersoon. 

Methodiek
 • Inventarisatie van de leervragen 
 • Verkenning van de begrippen taal, meertaligheid, taalverwervingsfasen, taalrepertoire en -registers. 
 • Verbinden van de bepalende taalverwervingsfactoren aan de rol van de opvoeder binnen de school
 • Koppeling van de leervragen aan onderzoeksbevindingen en nuttige bronnen
Beurten
Docenten
  Doelstelling
  • Deelnemers krijgen inzichten in de complexiteit van opgroeien in armoede en kunnen dit uitleggen in eigen woorden.
  • Deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen in hun vermogen om met armoedesituaties om te gaan aan de hand van tips en trucs.
  Inhoud
  1. VZW KRIJT: Wie zijn we? Wat doen we? Waarom is een goed beleid rond armoede en gelijke kansen zo belangrijk.  
  2. Armoedequiz. 
  3. Getuigenis van een ervaringsdeskundige. Armoedeweb: binnenkant en buitenkant van armoede. Het effect van kansarmoede komt hier sterk aan bod.  
  4. BRIDGES: tips en trucs om respectvol om te gaan met armoedesituaties.
  Methodiek
  • Toelichting a.d.h.v. een PowerPointvoorstelling
  • Interactieve quiz
  • Getuigenis van een ervaringsdeskundige
  • Casusbespreking
  Beginsituatie

  Deelnemers mogen op voorhand een casus die te maken heeft met een leerling die (vermoedelijk) opgroeit in kansarmoede doormailen, maar dit hoef niet per se. We hebben zelf ook casussen. Gelieve de eigen casussen door te mailen naar annelies.meesschaert@vzwkrijt.be tegen 24/01/2023.

  Beurten
  • B: 14:00 tot 16:30
  Docenten
  • Anne-Lies Meesschaert
  Doelstelling

  Inzicht in het concept ‘gender’ en verdiepende kennis over gender en seksuele identiteit.

  Een veilig klimaat creëren waarbij openheid & respect centraal staan. De juiste aanpak voor framing van diversiteitsthema’s.

  Inhoud

  Op de speelplaats komt homoseksualiteit ter sprake: Joris roept “Eikes!” terwijl Sasha haar oren bedekt omdat ze er niks over wil horen. Sommige jongeren beginnen te gniffelen terwijl Terrance heel kwaad begint te roepen naar Joris dat hij een domme gelovige is en dat iedereen een beetje bi is.

  Hete hangijzers rond seksuele diversiteit zijn niet altijd even gemakkelijk om bespreekbaar te maken. Niet alle neuzen staan in dezelfde richting en niet alle visies zijn te verzoenen. 

  In deze vorming bestuderen we het concept polarisatie en bekijken we dit binnen de leefwereld van jongeren. Vervolgens gaan we aan de slag met praktische en concrete casussen. We formuleren tips over hoe je kan omgaan met weerstand met jongeren. Diversiteit in het algemeen, seksuele diversiteit in het bijzonder, vormt hiervoor ons kader.

  Methodiek

  Lezing, casussen en interactieve opdrachten. 

  Beurten
  • B: 14:00 tot 16:30
  Docenten
  • Kaj Poelman
  Doelstelling

  We leren anders kijken en luisteren naar kinderen en maken kennis met manieren om gevoelens te leren uiten op een constructieve manier.

  Inhoud

  Emotioneel belastende situaties, waarbij gevoelens worden opgekropt tonen zich, vaak jaren later, in moeilijk en extreem ‘onhandelbaar’ gedrag en handelingen. Kinderen ontploffen, doen woedeaanvallen, worden overbeweeglijk, kruipen eenzaam in een hoekje, worden moe (overbelast lichaam), krijgen hoofdpijn, zetten muren voor zich en dragen maskers. Hun schoolpunten gaan fel (vaak tijdelijk) naar beneden. De ER methode is een ervaringsgerichte methode, met preventieve waarde, die ervoor zorgt dat elk kind, elke jongere kan leren om een opgekropte, ontaarde emotie, om te zetten in een constructieve taal. Dit voorkomt agressie, woede uitbarstingen en/of moeilijk gedrag. Volwassenen zien bovenstaande signalen vaak als een stoornis (grote drang tot diagnostisering annex medicatiedrang) terwijl deze signalen gewoon een uiting kunnen zijn van opkropping en opstapeling van gevoelens.

  Methodiek

  We nemen jullie graag mee in de visie van ‘anders kijken en luisteren’ naar kinderen en jongeren, waarna we een aantal eenvoudig toepasbare methodieken bekijken en toetsen aan de praktijk.

  Beginsituatie

  In aanraking komen met signaalgedrag van kinderen en jongeren.

  Beurten
  • B: 14:00 tot 16:30
  Docenten
  • Laura Vereecken
  Doelstelling
  • Je verwerft inzicht in de samenhang tussen identiteit en diversiteit en linkt dit aan je eigen situatie.
  • Je verwerft handvatten om te reageren op heikele kwesties.
  Inhoud

  In deze werkwinkel staan we kort stil bij de visie op identiteit en diversiteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om vervolgens aan de hand van de identiteitsdriehoek te reflecteren op onze eigen identiteit als professional.

  Vanuit dit kader verkennen we aan de hand van concrete casussen mogelijke reactiewijzen bij heikele thema’s.

  Methodiek
  • Korte inhoudelijke input.
  • Handelingsgerichte reflectie aan de hand van concrete casussen.
  Beurten
  • B: 14:00 tot 16:30
  Docenten
  • Jurgen Viaene

  Inschrijven

  niet mogelijk

   

  Praktische info

  Datum

  • dinsdag 7 februari 2023
  van 09:15u tot 16:30u

  Locatie

  KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
  Etienne Sabbelaan 53
  8500 KORTRIJK, België

  Prijs

  € 110,00

  warm middagmaal inbegrepen

  Type nascholing

  Dag van

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs

  Doelgroep

  • Opvoeders

   

  Maximum aantal deelnemers

  200

  Code

  D23-019