Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

De deelnemers maken kennis met een moderne visie op evaluatie. Deelnemers bekijken praktijkvoorbeelden kritisch en integreren de principes van breed evalueren in de eigen praktijk.

Inhoud

Tegenwoordig heeft men in het onderwijs de mond vol van breed evalueren. Maar wat houdt dit juist in? Tijdens het begin van de sessie komen we hier samen achter en zullen we al snel merken dat het om méér gaat dan de traditionele toets. We reiken handvaten aan om op een andere manier naar evaluatie te kijken.

Vanuit de bril van breed evalueren buigen we ons over tal van praktijkvoorbeelden. De aangereikte handvaten worden in het vervolg van de sessie toegepast en uitgediept. We maken kennis met een aantal alternatieve evaluatievormen en bespreken een waaier aan mogelijkheden.


Methodiek

Interactie, discussie en gebruik makend van tal van praktijkvoorbeelden.

Beginsituatie

Leerkrachten secundair onderwijs met een kritische blik t.a.v. (hun eigen) klasmanagement en die graag wat meer willen te weten komen over de begeleiding van sociale processen.

Edities

Code Sessies Status
I25-041-A
woensdag 6 november 2024
14.00u tot 17.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Mikaël Pieters

Aantal edities

1

Prijs

€ 72,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I25-041