Werkgeluk verhogen – werkdruk verlagen
Ingrediënten voor een gedreven schoolteam in balans

Doelstellingen

Deze vorming zorgt:

  • op persoonlijk niveau voor: concrete handvatten om duurzaam, bevlogen en in balans een job in het onderwijs vol te houden.
  • op schoolniveau voor: concrete strategieën die tijd vrijmaken voor de essentie van jullie onderwijs, een vermindering van de werkdruk en een vergroting van het werkplezier.
Inhoud

Jullie zijn een gedreven, enthousiast schoolteam. Onderwijs is jullie ding, jullie missie. Aan passie voor de job en de kinderen is geen gebrek.

Tegelijk kreunen jullie bij momenten onder de werkdruk. De kern van jullie taak vraagt al veel. Maar dan zijn er nog alle administratie, overleg, voorbereidingen, vervangingen van zieke collega’s, … Jullie zijn mogelijk ook nog eens met heel wat zaken tegelijk bezig, want alles lijkt belangrijk.

Hoe houd je dat vol?

In deze vorming focussen we op 2 niveaus. 

Enerzijds hebben we het over het persoonlijke niveau: hoe kan jij goed onderwijs (blijven) bieden, met een zo laag mogelijke werkdruk en zo veel mogelijk werkvoldoening? Geen theorie, wel een lading sleutels recht uit de praktijk.

Anderzijds zoeken we uit welke kansen er op schoolniveau liggen: welke aanpassingen kunnen zorgen voor meer tijd en energie voor de essentie van jullie pedagogisch project?

Methodiek

Offline of online, in deze vorming wisselen de werkvormen elkaar snel af. Geen droge uiteenzetting, wel een belevenis op zich.

Zowel mogelijk als invulling van een teamvergadering, een halve als een hele studiedag. Ook zeker mogelijk voor een grote groep.

Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Spat de goesting uit je schoolteam en ben je op zoek naar input om dat zo te houden? Of staat de goesting door omstandigheden even op een laag pitje? Iets tussenin? We maken de vorming op maat van jouw school!

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie
  • € 1.350,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-105