Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom

Doelstellingen
  • Inzicht verwerven in de kenmerken van een leerbegeleidende evaluatie;
  • Concretiseren van onderzoeksresultaten over motiverende evaluatievormen;
  • Kennismaken met concrete illustraties van breed leerondersteunend evalueren.
Inhoud

We starten deze sessie met een 10-tal controversiële stellingen over de aanpak van evalueren in het secundair onderwijs. Na een korte introductie over het begrip leercompetentie, hebben we het over de belangrijke plaats van motivatie hierin. Gebaseerd op breed en diepgaand onderzoek lijsten we daarna de voorwaarden op voor leerversterkend en motiverend evalueren. Elk van deze handvatten wordt geïllustreerd met concrete situaties of werkbare instrumenten uit de dagelijkse klaspraktijk van breed evalueren. We verkennen op welke manier we onze evaluaties een positief dynamisch accent kunnen geven, welke tradities overeind blijven en welke vanzelfsprekendheden we beter deleten.

Methodiek

Stellingenspel, interactieve uiteenzetting met presentatie, afhankelijk van de beschikbare tijd is er mogelijkheid tot vragen stellen en tot discussie.

Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 695,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-043