Focus gevraagd (op wat ik leer... en ook op mezelf!)
Over aandacht en leerstijlen - sessie 2

Doelstellingen
 • Zich bewust worden van de verschillende perceptie van aandacht tussen kind/jongere en leerkracht/ouder;
 • Inzicht verwerven in de werking van het (tiener)brein en de implicaties daarvan voor het leerproces;
 • Faciliterende factoren kennen die aandacht tijdens het leren bevorderen; 
 • Concrete tips om aandacht te bevorderen kennen en kunnen toepassen;
 • Kennismaken met de leerstijlen van Kolb (en hun betekenis voor een goed didactisch leerproces);
 • Probleemoplossend denken op een systematische en strategische manier kunnen aanleren. 
Inhoud

‘Leren leren’ veronderstelt focus, aandacht en voorrang geven aan het leerproces. Elimineren ook van wat aandacht afleidt (omgevingsfactoren, aannames en veronderstellingen, negatieve perceptie…). 

Eigen didactische maatregelen om aandacht te bevorderen delen we met elkaar en koppelen we aan inzicht in hoe de lerende én de leerkracht aandacht percipiëren. We kaderen ‘aandacht’ vanuit  wetenschappelijk inzicht in de werking van het (puber-)brein en verkennen faciliterende voorwaarden om de focus op het leren (en de leerstof) te richten.

We maken kennis met de leerstijlen van Kolb (een van de negen richtlijnen uit het UDL-kader) en zoeken vooral naar de implicaties in een didactische context. 

Ook vragen stellen, reflecteren op het leerproces en probleemoplossend denken komen in deze sessie aan bod.

Deze sessie is het tweede onderdeel van het traject: Ik leer... wil jij me coachen? Leren leren: maximaal inzetten op de leer-kracht van het kind. Elke sessie kan als losse sessie georganiseerd worden.  Sessie 1 is echter de logische basissessie.

Methodiek
 • Interactieve presentatie afgewisseld met reflectie of delend leren in groepjes. 
 • Leren met de praktijk als referentiekader. 


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 695,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Basisonderwijs
 •    Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-031