Da’s allemaal mooi in theorie…
Veel moeilijk gedrag... en evenveel methodieken om er mee om te gaan?

Doelstellingen

Verdieping van kennis door toetsing aan de praktijk

Inhoud

Welke aanpak kiezen we? Zien we het bos nog door de bomen?

Vanuit casussen uit jullie praktijk bekijken we welke diverse manieren van omgaan met moeilijk gedrag mogelijk zijn en wat voor deze specifieke casus het meest nuttig en haalbaar lijkt.
We focussen hierbij op de mogelijkheden die nieuwe autoriteit/geweldloos verzet ons bieden en/of op de begeleidingsmethodiek Kids Skills/Mission Possible. Maar ook andere helpende benaderingen kunnen aan bod komen.
Methodiek

Vooraf wordt aan de deelnemers gevraagd om casussen door te geven waar ze willen rond werken + om vooraf door te geven welke vraag ze hierbij hebben en eventueel via welke werkvorm ze hier een antwoord denken op te krijgen. Vanuit die vragen wordt een programma opgemaakt en op voorhand bezorgd. We kunnen antwoorden vinden a.d.h.v. een 'intervisie in 6 rondes’, een oefening, een opfrissing van een stukje theorie enz…

Ideaal voor deze sessie is een groep van maximum 12 personen. Bij grotere groepen wordt er opgesplitst in subgroepen (groepen werken dan grotendeels zelfstandig, zonder constante ondersteuning door de nascholer). Meerdere sessies op vraag van de deelnemers zijn mogelijk.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie
De deelnemers hebben al een vorming rond kids skills of nieuwe autoriteit gevolgd. Dit is een aanvullende 'intervisie'-sessie na een sessie rond kids skills of na een initiatie rond nieuwe autoriteit.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 450,00 voor 1 sessie
 • € 900,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Leerlingenbegeleiders
 • Opvoeders
 • Zorgcoördinatoren
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-080