Oordeel in je voordeel!
Verbindende communicatie in de (school)praktijk

Doelstellingen
 • Deelnemers proeven van en maken kennis met de basisconcepten van Verbindende Communicatie en de mogelijke meerwaarde voor eigen (school)praktijk;
 • Deelnemers krijgen zicht op vaardigheden om anders om te gaan met (innerlijke) weerstand, wederzijdse irritaties, agressie, gevoelens van ‘moedeloosheid’ …
Inhoud

Herken je dit?

 • Je vindt het moeilijk om nee te zeggen 
 • Tijdens een teambespreking durf je niet echt zeggen waar het op staat
 • Overleg draait uit op een discussie waarin iedereen zijn gelijk wil halen
 • In de wandelgangen hoor je jezelf en/of collega’s wel eens roddelen
 • In ruzies kan je nogal fel uit de hoek komen
 • Je hoort jezelf wel eens roepen en hebt daar achteraf spijt van


Zou je het liever anders willen? Je meer bewust worden van wat er leeft bij jezelf én bij de ander? Van hieruit kunnen kiezen voor authentieke verbinding, en op die manier voor jezelf en voor de ander zorgen? Wil je ervaren dat grenzen aangeven en verbindend samenwerken echt samen kunnen gaan? Van of … of … naar én … én …

Dan kan deze introductieworkshop iets betekenen. We proeven van het gedachtegoed van de Verbindende Communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Je krijgt meer inzicht in je eigen ‘machtsmechanismen’. Naast een kennismaking met de theorie is er ook ruimte om te oefenen met eigen voorbeelden uit het dagelijkse leven en de praktijk van opvoeders, leerkrachten, directies, begeleiders, docenten, …

Methodiek

Aanbrengen van theoretische kaders, in kleine groepen eigen situaties uitwerken terwijl we het model op die manier opbouwen. Uitwisseling, ervaringsgerichte oefeningen en andere werkvormen.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Deelnemers zijn benieuwd naar het gedachtegoed én voelen de motivatie om zelf te gaan oefenen.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 900,00 voor 1 sessie
 • € 1.800,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Alle geïnteresseerden

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T24-127