Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Doelstellingen
 • via wetenschappelijk onderbouwde inzichten, getuigenissen, reflectie, gesprek en casusbespreking zicht krijgen op het fenomeen (cyber)pesten; 
 • tools leren kennen en kunnen hanteren om met vertrouwen, accuraat en succesvol actie te ondernemen bij pestgedrag in een schoolcontext;
 • bereid en in staat zijn om bij een pestsituatie in te zetten op verbindend (preventief) en herstelgericht (curatief) werken.

Inhoud

Vraag leerlingen, leraren, ouders… naar een top 3 van ‘lastig gedrag’ in een schoolcontext: (cyber)pesten komt er gegarandeerd in voor. Met stip! Want dit fenomeen van alle tijden lijkt zich vandaag meer en meer te situeren in de virtuele wereld waar digitale media instrumenten zijn om macht en aanzien te verwerven door pijn te doen. Het pestverhaal kent geen winnaars…want pesten laat alle betrokkenen achter met een gevoel van machteloosheid, boosheid, angst, pijn, verdriet…

In deze sessie analyseren we de dynamiek van pesten. In een eerste deel passeren deze items de revue: wat is pesten, hoe kan je het herkennen en benoemen, wat is het profiel van ‘dader’ en ‘slachtoffer’ en welke zijn de gevolgen van het pestgedrag voor alle betrokkenen? 

Heel veel aandacht gaat naar hoe je het beste kan reageren op een pestsituatie in jouw klas (of groep) en naar de bemiddelende rol die jij als volwassene kan spelen. Je leert het belang van proactief en preventief werken enerzijds, een herstelgerichte aanpak anderzijds kennen en hoe je die in de praktijk kunt realiseren. 

De sessie is opgebouwd rond een theoretisch kader dat geïllustreerd en gevoed wordt met praktijkvoorbeelden, getuigenissen van jongeren zelf, casussen en graag ook jouw (succes)ervaringen.  

Methodiek
 • interactieve presentatie
 • reflectie en bespreking van casussen
 • delen van ervaringen


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 695,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Opvoeders
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

T25-037