Inspiratiedag Diversiteit in het onderwijs

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Inhoud

De superdiversiteit in de samenleving weerspiegelt zich ook in de schoolcontext. Hoe ga je hier als leerkracht, ondersteuner of directie mee om? Welke acties kan je ondernemen? Waarmee moet je rekening houden in je klasaanpak? 

Op deze inspiratiedag willen we jou inspireren met praktijkvoorbeelden om om te gaan met de diversiteit in jouw klas en school. Vanuit verschillende invalshoeken (taal, STEM, (ouder)participatie…) worden enkele onderzoeksprojecten van het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie Hogeschool VIVES toegelicht en worden er concrete handvatten aangereikt. Dit wordt aangevuld met praktijkverhalen en de ervaring van keynotespreker Abdellah Benotmane, zelf een leerling met een migratieachtergrond geweest in een Vlaamse school.

Doelgroep: onderwijsprofessionals basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs 

Deze studiedag zal plaatsvinden in het Onderwijsgebouw (Vives Kortrijk).

De timing zal er als volgt uitzien:

9u Ontvangst met koffie

9u30  Inleiding coördinator Expertisecentrum Onderwijsinnovatie  (auditorium) 

9u40 Inspirerende praktijkverhalen (auditorium) 

10u45 Eerste workshopsessie (keuze uit 3 sessies) 

12u     Lunch met koffie 

13u     Tweede workshopsessie (keuze uit 3 sessies)

14u30    Keynote met spreker Abdellah Benotmane (auditorium) 

15u30    Receptie 

16u30    Einde

Beginsituatie

Doelgroep: onderwijsprofessionals basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs 

Plenumreferaten

Inhoud

Basisonderwijs:
Arne Van Cleemputte is beleidsmedewerker op GO! Basisschool Atheneum Denderleeuw, een multiculturele school met 430 leerlingen op een boogscheut van Brussel. Anderstaligheid, grensoverschrijdend gedrag, kansarmoede, een tekort aan leerkrachten en teveel aan werk, is dagelijkse kost. Doorheen de jaren hebben ze al heel veel uitgeprobeerd om hun school een veilige haven te maken voor de leerlingen en leerkrachten, waarbij ze proberen om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en ze de veerkracht van de leerkracht steeds van dichterbij opvolgen. Tijdens deze inspiratiedag licht Arne graag kort even toe hoe zij als school hiermee omgaan.

Secundair onderwijs:
Laura Demessemaeker is coördinator van OKAN Kortrijk. Ze geeft een beeld van de toenemende diversiteit in Kortrijk en welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Ze licht kort toe hoe de OKAN-werking hierop inspeelt en wat de aanpak van OKAN zo typerend maakt. Tijdens de sessie staat ze stil bij wat leerkrachten uit de ervaringen van OKAN kunnen meenemen naar hun eigen klaspraktijk. 

Beurten
 • A: 09:30 tot 10:30
Docenten
 • Laura Demessemaeker
 • Arne Van Cleemputte
Inhoud

Abdellah Benotmane is historicus van opleiding en staat vandaag voor de klas in het middelbaar in Brussel. Daarnaast geeft hij les aan de Erasmushogeschool binnen de educatieve bachelor. In zijn uiteenzetting vertrekt Abdellah vanuit bestaande vooroordelen en eigen ervaringen als leerling met migratieachtergrond in een Vlaamse school. Vervolgens legt hij uit van waar de moeilijkheden komen en wat je als leerkracht kan doen om ook deze leerlingen mee te krijgen in jouw verhaal. Sterk vanuit autobiografische insteek, met verwijzing naar een paar onderzoeken.

Beurten
 • D: 14:30 tot 15:30
Docenten
 • Abdellah Benotmane

Werkwinkels

Doelgroep

2e-3e graad lager onderwijs en 1e graad secundair onderwijs

Inhoud

Tijdens deze sessie krijgen deelnemers inzicht in hoe we anderstalige leerlingen beter kunnen betrekken tijdens STEM-activiteiten. De didactiek van onderzoekend leren biedt veel kansen om de betrokkenheid van anderstalige leerlingen te stimuleren door het aanbieden van betekenisvolle contexten, hands-on activiteiten en interactie. In de sessie wordt uitgelegd wat deze veeltalige STEM-aanpak inhoudt. Daarnaast worden didactische tips aangereikt aan de hand van luisterfragmenten en praktijkvoorbeelden.

Beurten
 • B: 10:45 tot 12:00
Docenten
 • Remko Meys
 • Joke Lippens
 • Annelore Blondeel
 • Geert Neyrynck
 • Linde Zutterman
Doelgroep

Onderwijspersoneel uit de basisschool (leraren, zoco’s, directie) 

Inhoud

Een spannende zoektocht waarbij school en thuis elkaars domein betreden, op zoek naar afstemming. Hoe kan je zorgen dat deze samenwerking minder moeten en meer ontmoeten wordt? Hoe kan je op een laagdrempelige manier rekening houden met de vele drempels die anderstalige nieuwkomerouders moeten nemen? Hoe zet je de eerste stap?

Onder andere vanuit de ERASMUS+-projecten BE-IN (EC Onderwijsinnovatie) en Parent-2-Teacher Community (EC Sociale Innovatie) delen we ervaringen, acties en handvatten die kunnen werken.


Beurten
 • B: 10:45 tot 12:00
Docenten
 • Els Vanobberghen
 • Jana Verguchten
 • Miranda Poeze
Doelgroep

Leraren tweede en derde kleuter, onderbouw lagere school en bovenbouw lagere school 

Inhoud

In deze vorming staat actieve burgerschapsparticipatie in de basisschool centraal. We gaan aan de slag met de methodiek ‘ontwerpers van een duurzame toekomst’ om kinderen te stimuleren om actief te participeren aan de invulling van gebeurtenissen op school zoals ‘het vieren van een verjaardag’, ‘het inrichten van een snoezelhoek’, … 

Via de methodiek worden kinderen gestimuleerd om de eigen klas/schoolcontext vorm te geven en duurzaam te veranderen. Dit gebeurt via allerhande werkvormen die de kinderen helpen om te evolueren van een uitdaging tot een oplossing. Via de werkvormen oefenen de kinderen een actieve deelname aan de samenleving, waarbij hun interpersoonlijke competenties en reflectieve vaardigheden worden aangesproken. De methodiek steunt op design thinking, waardoor de werkvormen concreet-aanschouwelijk zijn en we kunnen inzetten op het prikkelen van alle kinderen tot actieve participatie via actie en dialoog. We passen dit in de vorming toe voor verschillende leeftijdsgroepen in de basisschool. 

Beurten
Docenten
  Doelgroep

  Leerkrachten, directieleden en beleidsmedewerkers in het secundair onderwijs

  Inhoud

  De groep anderstalige nieuwkomers die de klassen bevolken, wordt elk jaar groter. Deze situatie zorgt voor een uitdagende dynamiek in de lespraktijk, want deze leerlingen beheersen het Nederlands vaak nog onvoldoende om de lessen te kunnen volgen. Leerkrachten willen deze leerlingen helpen en ondersteunen, maar weten niet goed hoe. Ze willen ook de reguliere leerlingen voldoende (blijven) uitdagen. 

  Om aan deze vraag tegemoet te komen, ontwikkelden de onderzoekers een didactische tool met vijf concrete richtlijnen om ex-OKAN-leerlingen duurzaam te ondersteunen in alle lessen van het secundair onderwijs. De focus van deze didactische tool is leerkrachten competent maken om het aanbod in de klas optimaal af te stemmen op de diversiteit aan leerlingen in de klas, en bij uitbreiding in de volledige school.

  Beurten
  • C: 13:00 tot 14:15
  Docenten
  • Liesbeth Ghesquière
  • Ingrid Declercq
  Doelgroep

  Leraren lagere school en lerarenopleiders lager onderwijs 

  Inhoud

  Tijdens het Social Integration of Refugees in Education and self-Employment (SIREE) project werd vanuit de Expertisecentra Sociale Innovatie en Onderwijsinnovatie een e-learning ontwikkeld. De e-learning is bedoeld om leerkrachten lager onderwijs (in opleiding) te ondersteunen en concrete tools te bieden om met de superdiverse klas- en schoolcontext om te gaan. De e-learning bevat 8 modules, o.a. omtrent ouder-school relaties, het ontwikkelen van intercultureel lesmateriaal en omgaan met trauma's. Tijdens deze sessie zal de e-learning worden voorgesteld en worden enkele modules samen met de deelnemers doorlopen.

  Beurten
  • C: 13:00 tot 14:15
  Docenten
  • Els Vanobberghen
  • Stefan Dewitte
  • Dimitri Van Maele
  • Miranda Poeze
  Doelgroep

  Kleuteronderwijzers derde kleuter en eerste graad lager onderwijs

  Inhoud

  STEAM-stories zet in op een hoge betrokkenheid van ieder kind. We willen de STEAM-geletterdheid en de ‘zin in’ STEAM stimuleren, ook bij kinderen die weinig voorkennis en/of een lage taalvaardigheid voor Nederlands hebben. In STEAM-stories creëren we een krachtige leeromgeving via verhalen, waarbij op een betekenisvolle en interactieve manier met STEAM en veeltaligheid aan de slag gegaan wordt. In de sessie maken de deelnemers kennis met de visie van STEAM-stories en gaan ze aan de slag met een specifieke STEAM-story die hen uitdaagt om problemen op te lossen met behulp van wetenschappen, techniek, wiskunde en muzische.

  Beurten
  Docenten

   Inschrijven

   niet mogelijk

    

   Praktische info

   Datum

   • woensdag 19 april 2023
   van 09:00u tot 16:30u

   Locatie

   KH VIVES Campus Kortrijk
   Doorniksesteenweg 145
   8500 Kortrijk, België

   Prijs

   € 75,00

   incl. broodjeslunch

   Type nascholing

   Dag van

   Leerformat

   Classic

   Onderwijsniveau

   •       Kleuteronderwijs
   •          Peuter en eerste kleuter
   •          Tweede kleuter
   •          Derde kleuter
   •       Lager Onderwijs
   •          Eerste graad
   •          Tweede graad
   •          Derde graad
   • Secundair Onderwijs
   •       Eerste graad

   Doelgroep

   • Leraren en docenten
   • Directeurs en adjunct-directeurs
   • Middenkader en beleidsondersteuners

    

   Maximum aantal deelnemers

   200

   Code

   D23-024