QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Doelstellingen

Deelnemers aan deze sessie verwerven volgende competenties:

 • Kennisvaardigheden: de deelnemers beschikken over verschillende inzichten betreffende zelfsturende teamwerking.
 • Toepassingsvaardigheid: de deelnemers kunnen verschillende methodieken toepassen in de gepaste context op hun school en worden zodoende coach in zelfsturende werking op school.
 • Attitudevaardigheid: deelnemers beschouwen zelfsturing als een essentieel en motiverend element van kwaliteitsontwikkeling.
Inhoud

Heel wat scholen hebben een hiërarchische organisatie en arbeidsstructuur. Het lijkt erop dat denken (beleid) boven zit en uitvoeren (doen) beneden zit in het organogram. Het gevolg is dat er heel wat weerstand en ontwijken van verantwoordelijkheid kan ontstaan bij top down aanpak. Zelfsturende teamwerking biedt hier nieuwe perspectieven mits een goede aanpak.

Tijdens de sessie gaan we in op volgende inhouden:

 • 2 organisatiemodellen: de spinorganisatie en de zeesterorganisatie (Ori Brafman).
 • We gaan dieper in op voorwaarden voor succes, valkuilen en de effectieve meerwaarde.
 • We contextualiseren door deze principes om te zetten in een nieuw model voor jouw school.


We bieden verschillende instrumenten aan die onmiddellijk bruikbaar zijn op school.

Methodiek

De verschillende inzichten, methodieken en instrumenten betreffende zelfsturing en zelfsturende teamwerking worden toegelicht. Daarnaast worden verschillende instrumenten concreet besproken en uitgetest op hun toepassingsmogelijkheden binnen de eigen schoolcontext in de vorm van dialoog en interactieve werkmomenten.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Peter Van de Moortel

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Administratief ondersteunend personeel
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

T23-095