Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Afgelopen

Doelstellingen
 • Kennis en vaardigheden opdoen over de werking en de sterktes van het Kagan Coöperatief leren. 
 • Je leert en ervaart Kagan structuren die je de volgende dag al in je klaspraktijk kan inzetten. 
Inhoud

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften).

Het Coöperatief Leren werd ontwikkeld door Dr. Spencer Kagan en is gebaseerd op een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde groepen.

Binnen de heterogeniteit van de groep geniet élk kind. Studies hebben uitgewezen dat via de Kagan structuren niet alleen de zwakkere leerlingen leerwinst boeken, maar dat ook de middengroep en de sterke leerlingen fiks vooruit gaan. De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen samen gestructureerd discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.

Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk. Kagan structuren hebben een diepgaande impact op het leerproces en de daaruit voortvloeiende positieve leerresultaten door de manier waarop we de leerstof aanbrengen te veranderen en niet de leerstof zelf.

Kagan structuren worden niet aangeboden in aparte lessen, maar het zijn instrumenten die in bestaande methodes toegepast kunnen worden. Kagan structuren kunnen ingezet worden in alle vakken en op alle niveaus. Ze leggen geen bijkomende last op de schouders van leerkrachten, maar vergemakkelijken juist hun taak als lesgever.

Kagan structuren zijn dus geen nieuwe onderwijsmethode, maar ze bieden een manier aan om elk onderwijsprogramma op een efficiëntere manier te brengen. Ze zorgen voor een blijvende positieve wending in het leven van zowel de leerlingen als de leerkrachten.

De Art de Co / Kagan Belgium trainers zijn allen gecertificeerde Kagan trainers.

Methodiek

Op een interactieve wijze kennismaken en oefenen van een aantal didactische structuren.

Beginsituatie

Er is geen vooropleiding nodig.

Edities

Code Sessies Status
I24-070-A
dinsdag 14 november 2023
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
dinsdag 14 november 2023
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
maandag 22 januari 2024
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
maandag 22 januari 2024
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
maandag 11 maart 2024
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
maandag 11 maart 2024
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Art de Co

Aantal edities

1

Prijs

€ 360,00

incl. broodjeslunch

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •       Lager Onderwijs
 •          Eerste graad
 •          Tweede graad
 •          Derde graad
 • Secundair Onderwijs
 •       Eerste graad
 •       Tweede graad
 •       Derde graad
 •       Vierde graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Leerlingenbegeleiders
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I24-070