Inclusief onderwijs haalbaar maken: de praktijk
Strategieën uit de praktijk

Doelstellingen
Na deze vorming:
  • Kijk je op een inclusievere manier naar de leerlingen waarmee je werkt
  • Ken je meer praktische strategieën om op je school of in je klas inclusiever én voor jezelf haalbaar les te geven
Inhoud
Inclusief onderwijs: een mooie gedachte, maar niet altijd even simpel in de praktijk. Je leerlingen hebben uiteenlopende labeltjes (ADD, ADHD, ASS, allerlei dys- en hyper-, …), verschillende achtergronden, thuissituaties, IQ’s, talenten, ...
Je wordt verwacht daar als leerkracht of zoco allemaal rekening mee te houden (slik). Ook diep vanbinnen wil jij zo goed mogelijk doen voor elk van hen. Alleen heb je maar 2 handen, 24 uur in een dag en een eindige energietank…
Hoe bied je in een diverse context zo goed mogelijk onderwijs voor elk van je leerlingen, met respect voor je eigen grenzen en draagkracht? Dat is de kernvraag van deze sessie. Daarbij hebben we niet enkel oog voor het omgaan met ‘bijzondere’ leerlingen, maar evengoed voor de ‘gemiddelde’, soms wat onzichtbare leerlingen. 
Methodiek
Geen theoretische uiteenzetting, wel verhalen en strategieën recht uit de praktijk. We zoeken uit wat voor jou, in jouw klas of jouw school kan werken. Er is evenveel aandacht voor kleuteronderwijs als lager onderwijs.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 675,00 voor 1 sessie
  • € 1.350,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Basisonderwijs
  •    Kleuteronderwijs
  •    Lager Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-103