Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'

Doelstellingen

Inzicht krijgen in de begrippen (leren) leren en de drie dimensies van leercompetentie, in het motiverende aspect van krachtige leerbegeleiding, in moeilijkheden en mogelijkheden ervan.

Inhoud

Leerlingen begeleiden om hun leercompetentie optimaal te ontwikkelen, dat is de kern van de zaak van een motiverende leerbegeleiding, op zijn beurt een didactisch aspect van 'leren leren'.

Is leercompetentie een kwestie van intelligentie of kennis of vaardigheden of ...? Kan een lesje ‘leren leren’ de oplossing vormen? Is het eigenlijk gewoon een kwestie van willen?

Om een begin van een antwoord te vinden op deze vragen analyseren we de drie dimensies van leercompetentie: weten en begrijpen, durven en willen, uitvoeren en doen. We ontdekken wegen om deze drie autonome dimensies te ondersteunen en te laten groeien bij onze leerlingen.

Het langst blijven we stilstaan bij het motiverende element van leerbegeleiding: hoe belangrijk is de positie van de klassenraad, welke factoren beïnvloeden inzet en betrokkenheid van de leerlingen en waarvoor hebben wij de sleutels mee in handen, onder welke voorwaarden zijn onze didactische initiatieven motiverend én efficiënt en welke valkuilen vormen een risico. Kleine en grote good practice voorbeelden bieden inspiratie.

Natuurlijk hebben we aandacht voor nieuwe inzichten m.b.t. het specifieke van de puber in dit verhaal. Ten slotte belichten we een aantal rendementsprincipes van een leerbegeleidende aanpak in een schoolse setting.

Methodiek

Theoretisch sterk onderbouwde interactieve uiteenzetting, ruim geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Op elk moment is er plaats voor vragen en opmerkingen van de deelnemers.

Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 695,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Leerlingenbegeleiders
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-041