Help! Een moeilijke klasgroep!

Afgelopen

Doelstellingen

Op het einde van deze cursus

 • heb je inzicht in een aantal groepsdynamische principes en kan je ze herkennen in je eigen klasgroep;
 • beschik je over een aantal interventiestrategieën om een klasgroep, waarin de sfeer negatief is, positief te beïnvloeden;
 • heb je een beter zicht op je eigen invloed op een klasgroep en kan je deze invloed als dat nodig is bijsturen.
Inhoud

Situering:

Leerkrachten signaleren vaak dat een groep leerlingen hen “ontglipt”. En dan zijn er een aantal typische valkuilen waarin ze trappen:

 • meer en meer zelf de touwtjes in handen nemen
 • interactie tussen leerlingen zoveel mogelijk vermijden
 • de invloed van leiders proberen in te perken

... met niet altijd zo’n goed resultaat tot gevolg!

In deze cursus gaan we uit van een aantal groepswetten. We bekijken hoe deze de sfeer in een klas bepalen en hoe we inzicht in deze groepswetten als leerkracht kunnen gebruiken om de klassfeer te sturen naar een aangenamer leer- en leefklimaat.

Inhoud:

Dit zijn de thema’s die aan bod komen:

 • Beschrijving groepswetten en herkenning in eigen klasgroepen: fasen in groepsvorming, groepshiërarchie en ongeschreven regels, evolutie naar een positief of negatief groepsklimaat.
 • Tien bouwstenen voor een positief klasklimaat: hoe meer aandacht je hiervoor hebt in je lesgeven, hoe groter de kans dat het goed loopt in je klassen! Kort overzicht.
 • Het ombuigen van een negatief groepsproces: valkuilen en hoe ze te voorkomen. 
 • Van negatieve naar positieve controle: versterken van wat (een beetje) goed loopt
 • De groep mee verantwoordelijk voor het klimaat: klasgesprekken constructief inzetten, kennismaken met de methode WAWW.
 • Verhogen van de sociale veiligheid in de groep.
 • Aandacht voor leerlingen die uit de boot vallen en kliekjesvorming in een groep en voor het ombuigen van pestgedrag.
 • Het vermijden van een machtsstrijd met een groep: omgaan met een negatief dominante leider, omgaan met een klas met een uitgesproken negatief, vijandig groepsklimaat.
 • Alléén lukt het niet: hoe werk je als team samen om de sfeer in een klas te verbeteren? Wanneer en hoe betrek je ouders? 
Het is verplicht om een mondmasker te dragen bij het betreden van KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Het mondmasker mag je enkel afzetten op het moment dat je iets eet/drinkt.
Methodiek

Korte theoretische kadering en toepassingen wisselen elkaar af.
Deelnemers worden uitgenodigd om actief aan de slag te gaan met de aangeboden inzichten via casusbespreking en korte reflectie-opdrachten.

Beginsituatie

Doelgroep: leraren en zorgcoördinatoren

 • lager onderwijs (eerste, tweede en derde graad)
 • buitengewoon basisonderwijs (behalve type 2)

Edities

Code Sessies Status
I22-039-A
maandag 15 november 2021
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
maandag 15 november 2021
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Hilde Leonard

Aantal edities

1

Prijs

€ 110,00

incl. broodjeslunch en syllabus

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •    Lager Onderwijs
 • Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Zorgcoördinatoren

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I22-039