Wegwijzers voor aardrijkskunde voor niet-vakgeschoolden
Volledige reeks - 7 sessies

Afgelopen

Inhoud

Bepaalde leerinhouden uit het leerplan aardrijkskunde van de derde graad zijn niet evident om uit te leggen aan leerlingen. Om vooral de niet-geografen te ondersteunen organiseren we een nascholing zodat zij beter gewapend voor de klas kunnen staan. De nascholing richt zich zowel tot (her)startende leraren die aardrijkskunde geven in de derde graad als tot leraren die zich nog onzeker voelen over bepaalde aspecten. We gaan uit van de leerplannen aso en tso/kso, dus niet van het leerplan aso-wetenschappen.

We richten 4 vormingsdagen in gespreid over het schooljaar. Er komen zeven thema’s aan bod, telkens één thema per halve dag.  Voor elk thema wordt vanuit het leerplan de grote inhoudelijke structuur geschetst. Vanuit goede praktijkvoorbeelden focussen we op inhoudelijk en/of didactisch moeilijke onderdelen van het thema. Van hieruit worden achterliggende visies en didactische principes van de huidige schoolaardrijkskunde meegegeven. 

Volgende thema's komen aan bod:

Je kan elk van deze sessies ook afzonderlijk volgen.

De referaathouders zijn ervaren aardrijkskundeleraren, die vanuit hun achtergrondkennis, ervaring  en materiaal de deelnemers voorbereiden en/of verdiepen in hun taak als leraar aardrijkskunde.  We werken met concreet werkmateriaal bruikbaar voor de lespraktijk.

We organiseren deze nascholingsreeks in samenwerking met AVL.

Edities

Code Sessies Status
I21-128-A
zaterdag 3 oktober 2020
9.30u tot 12.30u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
zaterdag 3 oktober 2020
13.30u tot 16.30u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
zaterdag 14 november 2020
9.30u tot 12.30u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
zaterdag 14 november 2020
13.30u tot 16.30u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
zaterdag 23 januari 2021
9.30u tot 12.30u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
zaterdag 13 maart 2021
9.30u tot 12.30u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
zaterdag 13 maart 2021
13.30u tot 16.30u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Jo Palmers
 • Bart Van Bossuyt
 • Stephanie Verplaetse
 • Dirk Van De Velde
 • Marleen Maertens
 • An Steegen
 • Wim Buysse
 • Annemie Van Cleemput

Aantal edities

1

Prijs

€ 350,00

inclusief handboek Vakdidactiek aardrijkskunde

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Derde graad
 •    ASO
 •    KSO
 •    TSO

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

13

Code

I21-128