Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Doelstellingen
 • Hoe betrek ik ouders bij de organisatie van mijn school, bij de werking van mijn klas?
 • Hoe communiceer ik met ouders in dagdagelijkse gesprekken, in crisismomenten, in slecht-nieuws-boodschappen?
Inhoud

De onderwijsinspectie poneerde in Onderwijsspiegel 2018 dat er nog heel wat werk op de plank ligt voor een goede relatie ouders-school.

Het M-decreet vraag expliciet een verbindende samenwerking met ouders bij het zoeken naar een goede oplossing voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De minister vraagt een grotere participatie van allochtone ouders.

En toch stellen we vast dat het aantal ouders op oudercontacten daalt. Hoe organiseren we oudercontacten oudervriendelijk? Hoe bewaken we een goed evenwicht tussen de ervaringsdeskundigheid van ouders in hun kind en de onderwijsprofessionaliteit van de school?

Hoe communiceren we eerlijk zonder de band te verbreken? Verbindend samenwerken houdt een stevig engagement in: we gaan er samen voor en blijven in contact. Hoe houden we dit haalbaar in de mallemolen van onze onderwijstaken? Hoe bereiden we beginnende leraren voor op de eerste oudercontacten?

Methodiek
 • korte insteek over “ouderbetrokkenheid 3.0”
 • gesprekken n.a.v. filmfragmenten
 • casusbesprekingen – intervisie
Beginsituatie

Openheid om kritisch te kijken naar de eigen schoolorganisatie en op zoek te gaan naar een goede verbinding school - ouders.

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

 • € 650,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Basisonderwijs
 • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T23-015