Haal meer uit je lessen begrijpend lezen
Welke didactische middelen en werkvormen maken onze lessen lezen effectief?

Doelstellingen

De deelnemers:

 • kunnen de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit van de leesvaardigheidsdidactiek omzetten naar hun klaspraktijk;
 • kunnen een lesaanpak ontwikkelen waarin de principes van effectief leesonderwijs samen worden uitgewerkt en versterkt.

Inhoud

We staan stil bij wat begrijpend lezen zo moeilijk maakt  en wat de kenmerken zijn van een krachtige begrijpend-leesdidactiek. We laten aan de hand van concreet uitgewerkte lessen zien hoe je meer uit lezen kan halen en hoe je alle leerlingen goed en graag leert begrijpend lezen. We staan ook stil bij welke teksten geschikt zijn om van onze leerlingen betere en meer gemotiveerde lezers te maken. Bij die tekstkeuze gaan we bewust op zoek naar mogelijke transfers naar andere vakken.

Methodiek

Presentatie, gekoppeld aan praktische toepassingen

Beginsituatie

Zin om leesvaardigheid anders aan te pakken

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Sylvie Engels

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Secundair Onderwijs
 •    Gewoon Secundair Onderwijs
 •       Eerste graad
 •          A-stroom
 •       Tweede graad
 •          ASO
 •          KSO
 •          TSO
 •       Derde graad
 •          ASO
 •          KSO
 •          TSO

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-069