Dag van zorgverbreding (online)
Binnenklasdifferentiatie: een antwoord op diversiteit in de klas!

Inhoud
Omwille van de hoge besmettingscijfers en de nog steeds geldende maatregelen in het onderwijs hebben we beslist om de Dag van zorgverbreding volledig online te organiseren. Alle deelnemers zullen tijdig meer info en de deelnamelinks ontvangen via het mailadres waarmee ze ingeschreven hebben.                                                                                                                                                                         

Het centrale thema van deze studiedag wordt 'Binnenklasdifferentiatie'.

Verschillen tussen leerlingen zijn kenmerkend voor klasgroepen. 
Ze zijn de norm en tegelijkertijd ook een kans om ermee om te gaan. 
Ze maken het lesgeven voor leerkrachten boeiend, gevarieerd, maar ook uitdagend.

Leraren zijn de centrale figuur in het opzetten van krachtige leerprocessen bij alle leerlingen. 
Ze nemen maatregelen om in te spelen op verschillen. 
Ze doen dit door middel van binnenklasdifferentiatie.

Tijdens deze studiedag focussen we op wat kan en inspireren we onderwijsprofessionals om (verder) aan de slag te gaan met binnenklasdifferentiatie.

09.00 u.: welkomstwoordje en algemene inleiding
09.15 u.:  keynote
11.00 u.: werkwinkels: beurt 1
12.30 u.: pauze
13.30 u.: werkwinkels: beurt 2
15.00 u.: einde

Plenumreferaten

Doelgroep

Alle geïnteresseerden

Inhoud

We willen graag onderwijs waar elke leerling zich goed voelt en maximaal tot leren komt. Dagelijks zetten we ons daarvoor gezamenlijk in. Binnenklasdifferentiatie is een pedagogisch-didactische houding en aanpak die actief aan de slag gaat met verschillen in leren zodat elke leerling maximaal tot leren komt. Deze lezing gaat via voorbeelden in op wat differentiatie is en wat het potentieel oplevert.  

Deze lezing is gebaseerd op ons werk in het boek: Struyven, K., Gheyssens, E., Coubergs, C., De Doncker, H. & De Neve, D. (2019). Binnenklasdifferentiatie in de praktijk. Ieders leer-kracht realiseren. Gent/Leuven: Acco.


Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Hasselt – School voor Educatieve Studies, waar ze les geeft aan de Educatieve Masteropleidingen voor toekomstige leraren. Haar onderzoek focust zich op didactische thema’s zoals binnenklasdifferentiatie, activerende didactiek en brede vormen van evaluatie. Ze is betrokken bij verschillende wetenschappelijke en praktijkgerichte projecten en geeft regelmatig nascholingen met het doel om leren te maximaliseren in het basis-, secundair en hoger onderwijs. 

Beurten
 • A: 09:15 tot 10:45
Docenten
 • Katrien Struyven

Werkwinkels

Doelgroep

Alle geïnteresseerden

Inhoud

Vijf stappen leveren een gedifferentieerde les als resultaat op. Dit stappenplan biedt een tool om coachend met collega-leerkrachten aan de slag te gaan met binnenklasdifferentiatie. Samen ontwerpen jullie nieuwe lespraktijken die oog hebben voor elke leerling.

Methodiek

interactieve werkvormen

Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Katrien Struyven
Doelgroep

Leraren basisonderwijs

Doelstelling

·        Proeven van het Activerende Directe Instructiemodel (ADI) en het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI).

·        Proeven van een gedifferentieerde aanpak door binnen de ADI/EDI instructiemodellen in te zetten op Coöperatieve leerstrategieën en een geïntegreerd zelfstandig werk.

Inhoud
Een goede instructie geven lijkt eenvoudig, maar dat is het niet en het is thans het fundament van goed lesgeven.
 
Bij het Activerende Directe en het Expliciete Directe Instructiemodel doorlopen de leerkracht en de leerling samen op een actieve en interactieve manier de stappen in een onderwijsleersituatie. Tijdens deze workshop worden beide modellen in elkaar geschoven.

Je maakt kort kennis met de verschillende fasen binnen deze twee instructiemodellen. Gezien de korte tijd zoom ik vooral in op de fase begeleid inoefenen waar het EDI model sterk naar voor komt.

Je kan kennismaken met een actieve en gedifferentieerde aanpak door in te zetten op Kagan Coöperatieve Structuren en het geïntegreerd zelfstandig werk. Dit laatste gaat wat verder dan de zelfstandige verwerking na een instructie.Methodiek
Kennismaken met de theorie, doorspekt met interactiemomenten.
Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Tineke Turck
Doelgroep
 • Leraren lager onderwijs: eerste, tweede en derde graad
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
Doelstelling

In deze sessie bekijken we, via een ervaringsgetuigenis, hoe we de leerplandoelen kunnen nastreven via het organiseren van een krachtige leeromgeving.

Inhoud

De grote uitdaging in ons basisonderwijs is het omgaan met de grote diversiteit in onze klassen en toch alle leerplandoelen bereiken.

 • Hoe kunnen we werken aan motivatie?
 • Hoe bouwen we een krachtige leeromgeving?
 • Wat moet er allemaal geleerd worden in de basisschool?
 • Hoe krijg ik dat georganiseerd?
 • Hoe evalueren we dit?
 • Hoe remediëren we?
 • Hoe hou ik alles bij?
 • Zelfcorrectie een meerwaarde?

Methodiek

Door een ervaringsgetuigenis met een gestructureerd verhaal, filmpjes, foto’s, documenten hopen we jullie op weg te zetten om met deze methodiek aan de slag te gaan.


Beginsituatie
/
Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Pascal Vanden Broucke
Doelgroep
 • Leraren lager onderwijs: eerste, tweede en derde graad
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • Ondersteunend personeel
Doelstelling

Kennismaking met het viersporenbeleid in de praktijk, praktijkvoorbeelden om er zelf mee aan de slag te gaan. 

Inhoud

De leerlingen werken op eigen tempo met aangepaste instructie en leren hun niveau inschatten. 

Eerst en vooral geef ik uitleg over het doel van het viersporenbeleid. Dan ga ik in op de 4 verschillende sporen. Aan de hand van concrete voorbeelden leg ik uit hoe ik het viersporenbeleid organiseer in mijn eigen klas, maar ook hoe andere collega’s het doen. Daarnaast wil ik ook aandacht besteden aan klasschikking, zelfcorrectie, talenteneilanden (talentenarchipel). 

Daarbij vertel ik ook over mijn eigen traject en mijn zoektocht naar differentiatietechnieken, hoe ik ermee gestart ben en het viersporenbeleid steeds verder heb uitgebouwd. Doorheen de jaren paste ik mijn werking beetje bij beetje wat aan, afhankelijk van mijn doelgroep. 


Methodiek

Aan de hand van een PowerPointpresentatie met vooral foto’s uit de eigen klaspraktijk vertel ik mijn verhaal over mijn klaswerking. 

Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Himsha Vanhaecke
Doelgroep
 • Leraren basisonderwijs: kleuter en lager onderwijs
 • Directie, middenkader en beleidsondersteuners
 • CLB-medewerkers
 • Docenten hoger onderwijs
Doelstelling
 • De deelnemers overtuigen van het belang van leren leren om de leerkwaliteit van elk kind te verhogen. 
 • De deelnemers ervan overtuigen dat insteken op ‘leren leren’ zorgt voor minder nood aan binnenklasdifferentiatie.
Inhoud

In een onderzoeksproject van 13 weken ging de spreker op zoek naar wat gewenst onderwijs kan zijn voor kinderen die opgroeien in kansarmoede. Tien praktijktips werden hieruit gedistilleerd. Opmerkelijk was dat niet alleen de low-SES leerlingen hierdoor opmerkelijke vooruitgang boekten, maar dat de tips waarde hadden voor alle leerlingen. 

Tijdens de workshop wordt kort ingegaan op de belangrijkste noden van de doelgroep, waarna de 10 praktijktips worden voorgesteld en besproken. 

Methodiek

PowerPointpresentatie en een aantal oefeningen die de deelnemers maken en die hen laten aanvoelen welk verschil door de praktijktip wordt gemaakt.

Beginsituatie

enige praktijkervaring

Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Albert Janssens
Doelgroep
 • Leraren basisonderwijs
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
Doelstelling
 • Een voorbeeld aanreiken van hoe je in de klaspraktijk kan omgaan met diversiteit in een grote klasgroep.
 • Je eigen school- of klaswerking door de Kiembril bekijken.
Inhoud

Een praktijkvoorbeeld over hoe we in De Kiem via zelfstandig werk ruimte creëren om op een haalbare manier gedifferentieerd te werken.


 • Inleiding: vanuit dwang en drang
 • Visie
 • Organisatie van zelfstandig werken in de klassen met accenten op:

- optimaal gebruik van leertijd

- tijd en ruimte voor titularis creëren

- co-teaching

- differentiëren in tempo, niveau en interesse

- plannen van eigen werk en zelfstandig werk maken

- implementatie van persoonsgebonden doelen in de dagdagelijkse werking

 • Voorwaarden tot slagen
Methodiek

Voorstelling met toelichting en filmpjes.

Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Machteld Van Asbroeck
Doelgroep

Leraren lager onderwijs: eerste, tweede en derde graad

Doelstelling

Scholen ondersteunen in het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod aan cognitief sterk functionerende leerlingen met specifieke aandacht voor het organiseren van verrijking in de klas/school.

Inhoud

In deze workshop stippen we volgende zaken aan:

 • Hoe herken je cognitief sterk functionerende leerlingen?
 • Welke signaleringsinstrumenten kan je inzetten als hulpmiddel?
 • Hoe organiseer je verrijking in de klas/school?
 • Welke leerling- en contextkenmerken doen ertoe om cognitief talent uit te dagen?


De deelnemers mogen gerust uitdagend materiaal meebrengen die ze al in de klas gebruiken.


 

Methodiek
 • Korte zoom-in momentjes door Sofie waarin de huidige stavaza gebracht wordt uit onderzoek
 • Aan de hand van oefeningen (groepswerk) maken we deze topics concreet. Deze oefeningen kunnen mee naar de school genomen worden en ingezet worden op personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen om verder met het schoolteam te werken aan zorg voor cognitief sterk functionerende leerlingen.
Beginsituatie

Scholen die willen inzetten op zorg voor sterk cognitief functionerende leerlingen en die op zoek zijn naar tools en praktische tips om hun team hierin te ondersteunen.


Deze workshop richt zich tot scholen die weinig tot geen kennis hebben van cognitieve begaafdheid.


De workshop is niet bedoeld voor scholen die al ver staan in dit thema.

Beurten
Docenten
  Doelgroep
  • Leraren basisonderwijs
  • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
  • CLB-medewerkers
  Doelstelling
  De deelnemers maken kennis met enkele aspecten van effectieve feedback in het onderwijs
  Inhoud
  Feedback is één van de belangrijkste factoren die het leren kunnen beïnvloeden. Hoe komt het dat sommige leerlingen heel vaak feedback krijgen en andere veel minder? Hoe komt het dat sommige feedback het leren een enorme boost geeft, terwijl andere feedback het leren net afremt? Hoe komt het dat sommige leerlingen met plezier met de feedback aan de slag gaan, terwijl anderen zich er net van afkeren?
  We gaan met deze vragen aan de slag in een interactieve lezing. Na deze sessie weet je beter hoe feedback voor meer leerwinst zorgt bij de leerlingen, terwijl het voor de onderwijsprofessional ook allemaal haalbaar blijft.
  Methodiek
  Interactieve lezing
  Beginsituatie
  /
  Beurten
  • C: 13:30 tot 15:00
  Docenten
  • Jan Coppieters

  Inschrijven

  inschrijven

   

  Praktische info

  Datum

  • vrijdag 11 februari 2022
  van 09:00u tot 15:00u

  Locatie

  Webinar
  Online websessie 0
  Online websessie, België

  Prijs

  € 100,00

  Type nascholing

  Dag van

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs

  Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Zorgcoördinatoren

   

  Maximum aantal deelnemers

  200

  Code

  D22-004