Schoolmoe(t), wat nu?
Schoolmoeheid bij jongeren

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
  • onderbouwde theoretische achtergrondkennis aanreiken;
  • handvaten om concreet mee aan de slag te gaan.
Inhoud

In deze vorming staan we stil bij de mogelijke oorzaken van schoolmoeheid en hoe dit in onze maatschappij/media steeds vaker aan bod komt. Hoe kan je jongeren die schoolmoe zijn terug activeren en dit vanuit een oplossingsgerichte aanpak? Vanuit diverse casussen en het onderling uitwisselen van ideeën en tools gaan we actief aan de slag en worden handvaten gedestilleerd die in diverse situaties hanteerbaar zijn. Centraal hierbij staat het werken enerzijds vanuit een theoretisch onderbouwde kennis en anderzijds vanuit de informatie die ‘in the field’ leeft om zo als ondersteuner/leerlingenbegeleider/leerkracht jongeren en hun naaste omgeving (nog) beter te kunnen bijstaan.

Methodiek

Docerend + interactief

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Sylvia Van Loo

Prijs per sessie

  • € 1.100,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Leerlingenbegeleiders

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-181