Een taalbeleid (her)opstarten – waarom en hoe doe je dat?
Waarom investeren in een taabeleid? Hoe kan je eraan beginnen?

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

Informeren en inspireren.

Inhoud

Een taalbeleid ontwikkelen en uitvoeren is een proces van lange adem. Waarom is het belangrijk om er te blijven in investeren? Welke fasen moeten er doorlopen worden? We bieden tips aan om het taalbeleid op eigen school concreet aan te pakken.

Voorafgaand aan de sessie moet er een intakegesprek gepland worden zodat we de sessie op maat van uw eigen school kunnen invullen.

Methodiek

Presentatie met ruimte voor overleg.


Beginsituatie

Enige motivatie om voor een taalbeleid te gaan.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Sylvie Engels

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners
  • Beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-071