Word Lees Ambassadeur!
Hoe kan je als leesambassadeur lezen stimuleren op school?

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
 1. De deelnemer krijgt inzicht in het maatschappelijk belang van lezen. 
 2. De deelnemer ontdekt wat je nodig hebt om aan leesbevordering  te doen. 
 3. De deelnemer leert hoe hij in zijn school/bib/organisatie een leesbeleid kan uitstippelen. 
Inhoud

Onderzoek zoals PISA (2018) (15-jarigen) en PIRLS (2016) (10-jarigen) toont aan dat de resultaten begrijpend lezen in Vlaanderen niet goed zijn.  

 • Wil jij samen met ons leesambassadeur worden?
 • Wil jij als leerkracht graag je leerlingen aanzetten om te lezen? 
 • Wil jij als bibliotheekmedewerker weten hoe je kinderen en jongeren meer kunt laten lezen?
 • Wil jij als leidinggevende jouw leerkrachtenteam motiveren om met lezen aan de slag te gaan?
 • Wil jij scholen ondersteunen in het uitbouwen en continueren van een duurzaam leesbeleid?


Op deze vragen geven we graag een antwoord tijdens 4 workshops (van telkens maximaal 4u) waarbij we opteren voor een combinatie van online en fysieke sessies. 

We zorgen voor een theoretische onderbouwing en vertalen die samen naar de praktijk. We vertrekken daarbij in de eerste plaats vanuit de ervaringen, expertise en verwachtingen van deelnemers. We bieden handvatten om mee aan de slag te gaan in de eigen organisatie.

Methodiek

Workshops / blended learning

Beginsituatie

Interesse hebben in lezen

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Soetkin Werbrouck
 • Vicky De Windt

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 4 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •    Gewoon Basisonderwijs
 •    Gewoon Secundair Onderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-274