Dag van klassieke talen
Dimidia dies diversa docet

Afgelopen

Inhoud
Programma:

  • 08.30 uur: onthaal met leermiddelenbeurs
  • 09.00 uur: algemeen onthaal
  • 09.30 uur: sessie 1
  • 11.00 uur: pauze en leermiddelenbeurs
  • 11.30 uur: sessie 2
  • 13.00 uur: einde

  Locatie: KU Leuven Campus Kulak, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

  Het is verplicht om een mondmasker op te zetten en de handen te ontsmetten bij het betreden van KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Hou ook de nodige afstand wanneer je aanschuift bij het binnenkomen. Dankjewel alvast!

  Werkwinkels

  Doelgroep

  Leraren derde graad aso

  Doelstelling

  Inzicht in de verschillende opvattingen over zelfdoding in de oudheid, en duiding van het verschil tussen de antieke en moderne benadering van de problematiek.

  Inhoud

  In deze workshop kom je te weten hoe antieke filosofen dachten over zelfdoding. Ging het volgens hen om een heroïsche daad of was het net een teken van lafheid? Zijn de beroemde voorbeelden van gifbekers en warme baden representatief? Aan de hand van korte teksten van o.a. Plato, Aristoteles en Epicurus, leer je hoe diverse filosofische scholen zelfdoding verdedigden of veroordeelden. Tot slot ontdek je de belangrijkste verschillen tussen de antieke en moderne opvattingen over zelfdoding.

  Methodiek

  Lezing met hoge mate van interactie en uitgebreide mogelijkheid tot het stellen van vragen.

  Beginsituatie

  Basiskennis oudheid

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  Docenten
  • Guy Claessens
  Doelgroep

  Leraren eerste, tweede en derde graad

  Doelstelling

  Verdieping van aspecten van huwelijksleven in de oudheid –- leerstof die aan bod kan komen in lessen antieke cultuur in de drie graden van het secundair onderwijs. 

  Inhoud

  In deze sessie gaan we op zoek naar mannen en vrouwen die om een of andere reden afweken van het verwachtingspatroon voor huwelijk: (bewuste) singles of koppels met een ‘afwijkend’ leeftijdspatroon. Met markante (en vaak onbekende) tekstfragmenten gaan we op zoek naar achtergronden, motivaties, specifieke omstandigheden. We betrekken comparatief antropologisch onderzoek, en bekijken ook de joodse en christelijke invulling.


  We gaan op zoek naar minder bekende aspecten van het Grieks-Romeinse huwelijk: facetten waar leerlingen en het grote publiek spontaan vragen over hebben.Voor wie aandachtig wil lezen en speuren, suggereren de antieke bronnen wel degelijk antwoorden.

  Methodiek

  Hoorcollege met vragen en discussie.

  Beginsituatie

  Leraren klassieke talen of geschiedenis, achtergrond van Grieks-Romeinse geschiedenis.

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Christian Laes
  Doelgroep

  Leraren eerste graad

  Doelstelling

  We geven invulling aan LPD 27: De leerlingen verwerken aspecten van de klassieke oudheid op een creatieve manier.

  Inhoud

  Na een inleiding waarin we het hebben over de praktische kanten (groepsindeling, te besteden lestijden, evaluatie) en valkuilen bij het opstellen van creatieve verwerkingsopdrachten, gaan we op zoek naar goede praktijkvoorbeelden om ons arsenaal aan opdrachten te verrijken. 

  Methodiek
  • Inleiding: hoorcollege met interactie
  • Groepsgesprekken met uitwisselen van praktijkvoorbeelden
  • Plenum: overlopen van de interessantste voorbeelden
  Beginsituatie

  De deelnemers hebben uit eigen ervaringen creatieve opdrachten die ze reeds gegeven hebben, of hebben daar in elk geval al over nagedacht. 

  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  • Eventuele voorbeelden van resultaten van creatieve verwerkingsopdrachten
  • Een gsm of tablet waarmee op internet kan gegaan worden

  Beurten
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Tom Bruynooghe
  Doelgroep

  Leraren eerste graad

  Doelstelling
  • deelnemers krijgen een beeld van een lespraktijk waarin de leerlingen actief betrokken worden in het leerproces
  • deelnemers krijgen een aantal voorbeelden die ze kunnen vertalen naar hun eigen lespraktijk
  Inhoud

  Evaluatie en feedback is niet iets dat je enkel op het einde van een hoofdstuk of een trimester doet. Je bent er voortdurend mee bezig. Het is ook niet enkel de leerkracht die evalueert, maar ook de leerling kan daarin actief betrokken worden. In deze presentatie leg ik uit hoe ik in mijn lessen Latijn het roer volledig heb omgegooid om leerlingen meer autonomie en eigenaarschap te geven. Door hen vanaf het begin actief te betrekken in het hele leerproces, is het gemakkelijker om gerichte feedback en feedforward te kunnen geven. Je krijgt tal van voorbeelden hoe je dit in de praktijk kan aanpakken. 

  Methodiek

  Presentatie

  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Liesbet Van Den Bossche
  Doelstelling

  Leerlingen op een interactieve manier laten exploreren in de klassieke wereld in digitale 3D-vorm. Dit in functie van leerwinst en het creëren van leerhonger. 

  Inhoud
  De videogame Assassin’s Creed Odyssey opent op een digitale cultuurhistorisch correcte manier de klassieke wereld voor leerlingen en leerkrachten. Aan de hand van de (geweldloze) Discovery Tour van de videogame is er een interactieve mogelijkheid om aan cultuurreflectie te doen tijdens de lessen klassieke talen. 
  In deze workshop worden bruikbare videogamefragmenten aangeboden die inzetbaar zijn in de klas als wenk. Daarnaast worden de mogelijkheden van een reeds gerealiseerd project voorgesteld ter inspiratie. Dit innovatief project biedt kansen om de betrokkenheid van leerlingen tijdens de les (nog meer) te verhogen. De interactiviteit van het medium videogames maakt leerlingen heer en meester over hun eigen leerproces. Het gebruik van Assassin’s Creed Odyssey Discovery Tour in de les klassieke talen geeft de leerling(en) namelijk de mogelijkheid zelf de diepgang en het tempo te bepalen van hun leerstofverwerking. De directe feedback door de game zorgt voor een extra motiverende factor. De nieuwsgierigheid naar cultuur, filosofie en historiciteit wordt in de immersie door de videogame geprikkeld. 
  Methodiek
  • Aan de hand van voorbeelden uit de videogame aantonen hoe deze game nuttig kan zijn in de lessen klassieke talen. 
  • Voorstelling van de mogelijkheden van het interactief project.
  • (Concrete kennismaking) console + videogame.  
  Beurten
  • A: 09:30 tot 11:00
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Liesbeth Last
  Doelgroep

  Leraren tweede en derde graad aso

  Doelstelling
  • Mentaliteitsgeschiedenis
  • Tekstbegrip
  • Mediawijsheid
  Inhoud

  Door films, tv-series en stripverhalen hebben vele mensen een verkeerd beeld van wat de Romeinen allemaal tussen de lakens uitspookten. Aan de hand van die clichés gaan we na hoe het er werkelijk aan toeging! Anderzijds proberen we ook lessen te trekken voor vandaag. Wat kunnen wij leren van hoe de Romeinen omgingen met seks en relaties?

  Methodiek

  Aan de hand van tal van beeldmateriaal en clichés wordt uitvoerig stilgestaan bij het intieme leven van de Romeinen. Er is ook ruimte voor discussie en vraagstelling.

  Beurten
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Bert Gevaert
  Doelgroep

  Leraren tweede en derde graad aso

  Doelstelling

  We bekijken hoe de Database of Byzantine Book Epigrams in de les geïntegreerd kan worden.

  Inhoud

  Teksten uit de oudheid zijn veelal tot ons gekomen via middeleeuwse manuscripten. Vaak voegden kopiisten voor of na de tekst, of zelfs in de marge, korte gedichtjes toe: ze prijzen de auteur, richten zich tot de lezer of uiten hun opluchting dat ze klaar zijn met hun kopieerwerk. Deze zogenaamde boekepigrammen bieden ons een unieke inkijk in de wereld van de manuscripten.

  De Database of Byzantine Book Epigrams is dé digitale tool bij uitstek waarin Griekse boekepigrammen verzameld en onderzocht worden. Tegelijk kan de database in de klas gebruikt worden als startpunt voor het ontdekken van Byzantijnse manuscripten, en van de manier waarop de bekende klassieke werken in de middeleeuwen overgeleverd en gelezen werden. Deze sessie biedt een introductie op de database en het materiaal dat erin bewaard wordt. Aan de hand van voorbeelden wordt gedemonstreerd hoe boekepigrammen op een zinvolle manier in de les geïntegreerd kunnen worden. 

  Methodiek
  • Introductie op Byzantijnse boekepigrammen
  • Verkennen van de database: online zoek-opdracht
  Beginsituatie
  De workshop richt zich voornamelijk op leerkrachten die Grieks onderwijzen in de derde graad aso. Voorkennis van Grieks is noodzakelijk.
  Materiaal door deelnemers mee te brengen

  Laptop of tablet

  Beurten
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Sien De Groot
  Doelstelling
  In deze workshop krijg je tools, oefeningen en tips om met jongeren te werken rond theater. Belangrijk is de focus op hoe dat spelen vanuit de jongeren zelf kan komen.
  Inhoud

  Welke opdrachten en oefeningen werken optimaal om met jongeren een expressief en theatraal onderzoek aan te gaan?


  In deze workshop krijg je tools, oefeningen en tips om met jongeren te werken. Welke inspiratiebronnen zijn er? Hoe vertrek je vanuit een bestaand verhaal en laat je het toch helemaal van de jongeren zijn? Hoe kan je ervoor zorgen dat ze zelf vorm geven aan bv. Het verhaal van Odysseus?

  Maar ook andere aspecten van theatermaken met jongeren komen aan bod. We testen improvisatie-oefeningen uit, onderzoeken hoe we tot de beste outcome van een opdracht kunnen komen, reflecteren over het tot stand komen van een voorstelling (rond een thema of juist: uit het niets) ...


  Methodiek
  • Ik ga zelf vertellen hoe ik het aanpak/ eigen ervaring
  • Al doende leert men / speelse opdrachten waarbij de docenten zelf ervaren
  • Uitwisseling
  Beurten
  • B: 11:30 tot 13:00
  Docenten
  • Eline George

  Inschrijven

  niet mogelijk

   

  Praktische info

  Datum

  • zaterdag 17 oktober 2020
  van 09:00u tot 13:00u

  Locatie

  KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
  Etienne Sabbelaan 53
  8500 KORTRIJK, België

  Prijs

  € 55,00

  Type nascholing

  Dag van

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs

  Doelgroep

  • Leraren en docenten

   

  Maximum aantal deelnemers

  120

  Code

  D21-006