AutoCAD Tekenen 3D voor leerkrachten HOUT, van een 3D tekening naar een constructie tekening - VERDIEPING
AutoCAD 3D, bekeken vanuit de houtbewerking. Opstellen 3D en genereren werktekening, doorsnedes, details …

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Doelstellingen

In deze sessie willen we sterk inspelen op jullie vragen en noden vanuit jullie lespraktijk binnen de opleiding hout. We bouwen verder op de eerder gegeven basissessie van oktober 2021.

Inhoud
 • Uitbreiding op 3D (Lay-out, Werktekening, constructietekening)
 • Inspelen op het nieuwe leerplan houttechnieken en hout tweede graad bso-tso waarbij we starten vanuit een 3D tekening naar een constructietekening.
Methodiek
 • Demonstratie
 • Oefeningen en toepassingen
 • Ruimte voor vragen en inspelen op specifieke lesaanpak
 • Eigen laptop met vooraf geïnstalleerde software is een grote meerwaarde, vaste computers zijn voorzien.

Beginsituatie
 • Doelgroep: leerkrachten praktijk en technische vakken hout- en houttechnieken tweede graad bso-tso
 • Eigen laptop met AutoCAD 2020, 2021 of 2022 meebrengen.
 • Breng een voorbeeldproject (tekening, foto, schets, …) mee, we gebruiken jouw project als basis om uit te werken.


Edities

Code Sessies Status
I22-194-A Volzet
woensdag 23 februari 2022
13.30u tot 16.30u
Vrij Technisch Instituut 1
Leenstraat 32
8800 Roeselare, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Jens Vanhecke

Aantal edities

1

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • BSO
 • TSO

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

12

Code

I22-194