Van gedwongen naar doordacht blended learning
Blended learning: het verhaal van de 21e eeuw

Doelstellingen

De deelnemers kunnen na de vorming een aantal waardevolle tools – met een leerlingvolgsysteem - gebruiken waarmee blended learning doelgericht en effectief geïmplementeerd kan worden in de klaspraktijk. Er wordt nagegaan op welke manier de deelnemers verschillende leeractiviteiten in een blended learning format kunnen aanreiken aan de lerende.

Inhoud

Het onderwijs moet mee met de verwachtingen van de 21ste eeuw, zeker in de uitzonderlijke tijden die het onderwijs heeft moeten doorstaan, die zich in een dergelijke vorm zullen verderzetten in het schooljaar 2021-2022. Leerlingen en studenten studeren vandaag volgens een combinatie van e-learning (afstandsonderwijs) en contactonderwijs. Deze onderwijsvisie wordt in het eerste deel van de programma duidelijk en concreet uitgelegd.

In het tweede deel zullen er een paar didactische waardevolle tools gedemonstreerd worden. De tools hebben als algemene doelstelling om de lerende te monitoren. Daarnaast zijn er ook een aantal tools die aangeboden worden het klasmanagement te beheren.

Methodiek
 • Verkenning + demonstratie + hands-on
 • Het eerste deel van het programma bestaat uit een inhoudelijke verkenning van de onderwijsvisie blended learning (vergelijkbaar met een hoorcollege). Deze verkenning zoomt verder in de theorie van de vorming ‘Van gedwongen naar doordacht blended learning’.
 • In het tweede – meest uitgebreide – deel worden diverse tools aangereikt om blended learning toe te passen in de klaspraktijken. Dit steeds met de theoretische kennis als invalshoek. De deelnemers gaan tijdens de vorming zelf actief aan de slag met deze aangereikte tools. Op deze manier kunnen ze activiteiten opzetten en krijgen ze de kans om de verschillende tools te verkennen.


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Deelnemers brengen best mee:

 • Een eigen device (best laptop)
 • Een hoofdtelefoon, bij voorkeur met microfoon
 • Webbrowser: Google Chrome (installeer hier)
 • Eigen cursusmateriaal. Op deze manier kan men doelgericht materiaal aanmaken. Dit materiaal kan men dan nadien meteen gebruiken in de eigen klaspraktijk.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Shane Vermeersch

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •       Lager Onderwijs
 • Secundair Onderwijs
 •    Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-098