Dag van wiskunde - tweede en derde graad
Enkel toegankelijk op vertoon van Covid Safe Ticket (digitaal of fysiek) + mondmaskerplicht

Afgelopen

Inhoud

Timing:

08.30 uur: onthaal + leermiddelenbeurs

09.00 uur: werkwinkels beurt 1

10.30 uur: pauze + leermiddelenbeurs 

11.00 uur: werkwinkels beurt 2

12.30 uur: einde

 • De Dag van wiskunde voor tweede en derde graad is enkel toegankelijk op vertoon van het Covid Safe Ticket (digitaal of fysiek).
 • Het is verplicht om een mondmasker te dragen gedurende deze Dag van wiskunde.
 • We kunnen geen catering aanbieden.

Met dank voor je begrip.

Werkwinkels

Doelgroep

Leraren tweede en derde graad aso/kso/tso

Doelstelling

Het doel is dat de leerkrachten concreet weten hoe ze het oplossen van problemen kunnen aanbrengen en aanleren aan hun leerlingen.

Inhoud

Het oplossen van problemen is binnen wiskunde een essentiële vaardigheid die ook in de nieuwe leerplannen nadrukkelijk aanwezig is. Vaak is dit een aandachtspunt bij een doorlichting.

In deze werkwinkel starten we met de omschrijving van wat een opgave al dan niet een probleem maakt.

Daarna overlopen we verschillende zoekstrategieën aan de hand van concrete voorbeelden.

We sluiten af met enkele praktische tips hoe je als leerkracht leerlingen kan helpen om (meer uitdagende) problemen toch te kunnen aanpakken.


Methodiek

We starten met een enkele problemen waarvoor we in groep een antwoord zoeken. 

Daarna volgt een toelichting over de heuristieken met mogelijkheid tot interactie.

Beurten
Docenten
  Doelgroep

  Leraren tweede en derde graad aso en tso

  Doelstelling

  Leerkrachten wiskunde inspireren en motiveren om alternatieve werkvormen in te bouwen in hun lessen.

  Inhoud

  Activerend wiskundeonderwijs gaat ervan uit dat kennis beter beklijft wanneer leerlingen actief betrokken zijn bij het lesgebeuren en de leerstof. Een activerende werkvorm kan ingezet worden als motiverende starter, om voorkennis te activeren, om op een prettige en actieve manier met de leerstof aan de slag te gaan, om na te gaan wat er geleerd is, om samen te vatten, etc. Het doel is telkens hetzelfde: het (leer)plezier vergroten om een groter leerrendement te bekomen.

  In deze werkwinkel maak je kennis met een verscheidenheid aan ontwikkelde activerende werkvormen die meteen én eenvoudig inzetbaar zijn in de klas.

  Methodiek

  In deze werkwinkel tonen 4 alumni van de lerarenopleiding wiskunde het materiaal dat ze uitgewerkt hebben doorheen hun opleiding.


  Beurten
  • A: 09:00 tot 10:30
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Jorinde Van Besauw
  • Lauranne Claes
  • Lise Tubex
  Doelgroep

  Leraren tweede en derde graad

  Doelstelling

  Deelnemers kunnen in een Notitieblokscherm applets combineren met abeeldingen, vrij tekenen en het omvormen van formules.

  Inhoud

  Je verkent de teken- en invoegtoepassingen van Notitieblok: afbeeldingen, tabellen, bestaande en lege applets en de wiskunde toepassing Graspable Math waarmee je kunt rekenen en vergelijkingen kunt omvormen en oplossen. Samen onderzoeken we hoe je Notitieblok als tool kunt gebruiken in je les of als mogelijkheid om leerlingen te laten tekenen en rekenen binnen Klaslokaal.

  Zo kan je bv. in Notitieblok een les voorbereiden en een bordplan klaarzetten over meerdere pagina’s om actief in te werken. Je kunt Notitieblok ook gebruiken binnen GeoGebra Klaslokaal om in realtime te volgen hoe alle leerlingen in je klas een wiskundig probleem aanpakken, van mathematiseren over berekenen tot het formuleren van een antwoord. Tenslotte is Graspable Math een mooie tool om rekenvaardigheden te tonen en te oefenen.

  Methodiek

  We verkennen actief in Notitieblok de invoegtoepassingen en onderzoeken hoe we ze kunnen combineren tijdens een les bij het oplossen van wiskundige problemen.

  We bekijken ook uitgewerkte voorbeelden uit de initiatiehandleiding.

  Beginsituatie

  Beperkte basiskennis GeoGebra volstaat.

  Deelnemers brengen hun eigen laptop mee en kunnen inloggen met hun GeoGebra account of kunnen inloggen op GeoGebra.org met een ander account.

  Materiaal door deelnemers mee te brengen

  Deelnemers brengen hun eigen laptop mee en kunnen inloggen met hun GeoGebra account of kunnen inloggen op GeoGebra.org met een ander account.

  Beurten
  • A: 09:00 tot 10:30
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Chris Cambré
  Doelgroep
  Leraren tweede en derde graad
  Doelstelling
  De workshop wil een aanzet geven om de wiskundige principes te leren kennen waarop heel wat goocheltrucs gebaseerd zijn. Inhoudelijk sluit dit niet rechtstreeks aan bij leerplandoelen.
  Inhoud
  De navorming start met een kort optreden van professioneel goochelaar Herman Dufraing. We zoeken welke wiskundige principes er achter zijn trucs zitten en hoe je ze kunt inzetten in een wiskundeles. 
  Tijdens het tweede deel leren jullie jezelf een aantal goocheltrucs aan en zoomen we in op de wiskundige achtergrondinformatie. Na de sessie kan je de volgende dag de klas instappen en je leerlingen verrassen als een echte goochelaar.
  Goochelaars gebruiken voor hun ‘mentale’ acts rekenkundige trucjes of wiskundige principes. Door de wijze van presenteren krijgen die op zich vaak eenvoudige foefjes, een magische uitstraling. In het laatste deel treedt Herman opnieuw op en komt het verschil tussen een wiskunde truc en een goocheltruc aan bod.
  Naast trucs die op vorige dagen van de wiskunde nog niet aan bod kwamen, herhalen we enkele mooie trucs.

  Methodiek
  Gedurende het eerste en laatste kwartier genieten de deelnemers van een mini goochelshow. Tijdens het tweede deel splitsen we op in groepen die elk een verschillende truc inoefenen, onder de loep nemen en uitvoeren als een echte goochelaar.
  Beginsituatie
  • Met een open blik buiten het boekje van de leerplaninhoud kijken. 
  • Wat acteertalent dat een leraar ook in de klas gebruikt, is meegenomen.
  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  • Rekenmachine
  • Pen en papier
  • Eventueel een boek / kaarten
  • Smartphone
  Beurten
  • A: 09:00 tot 10:30
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Gilberte Verbeeck
  • Herman Dufraing
  Doelgroep

  Leraren tweede en derde graad aso/kso/tso

  Doelstelling

  Didactische principes m.b.v. het gratis wiskundesofwarepakket geogebra omzetten naar de dagelijkse klaspraktijk.

  Inhoud

  Op welke manier kan GeoGebra ingezet worden om een aantal didactische principes te concretiseren naar de klaspraktijk. Hiervoor is een geogebraboek(website) ontwikkeld, www.karelappeltans.be 

  De behandelde didactische principes komen uit de boeken ‘Wijze lessen’ en ‘Volgens Barton’.

  Methodiek

  Eerst een algemene voorstelling van de site en de achterliggende didactische principes. Vervolgens kunnen de deelnemers zelf de site verkennen. Tot slot een gezamelijk discussiemoment om de pro’s en contra’s te bespreken.

  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  De deelnemers brengen hun eigen laptop mee.
  Beurten
  • A: 09:00 tot 10:30
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Karel Appeltans
  Doelgroep
  Leraren tweede en derde graad aso/tso
  Doelstelling

  De deelnemers beschikken aan het einde van deze workshop over de nodige kennis en methodieken om binnen hun eigen lespraktijk formatief handelen te implementeren.

  Inhoud

  Zowel de theoretische onderbouw als de praktijkvoorbeelden komen aan bod tijdens deze sessie. We leren een onderscheid maken tussen formatieve en summatieve evaluatie vanuit de theorie. De praktijkvoorbeelden helpen je om zelf een krachtige leeromgeving te ontwikkelen waar het leerproces van de leerlingen centraal staat. Hierbij worden verschillende tools aangeboden die je bij dit proces ondersteunen.

  Methodiek

  Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je verschillende methodieken kennen om actief aan de slag te gaan met formatief handelen in de eigen lespraktijk.

  Beginsituatie

  Leerkrachten die op zoek zijn naar verduidelijking over de begrippen formatief en summatief evalueren en hoe je in de praktijk doelbewust formatief evalueert.

  Materiaal door deelnemers mee te brengen

  Deelnemers brengen hun eigen laptop mee.

  Beurten
  • A: 09:00 tot 10:30
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Tom Dieltjens
  Doelgroep

  Leraren tweede graad aso

  Doelstelling

  De deelnemers maken kennis met mooie oefeningen die ze in hun wiskundelessen kunnen inlassen.

  Inhoud

  Losse oefeningen met als gemeenschappelijk kenmerk dat wij ze mooi vinden. 

  We verzamelden enkele duidelijke oefeningen op de gewone leerstof, niet bedoeld om iets nieuws in te leiden of ook niet als onderzoeksopdracht. Gewoon inspirerende oefeningen voor de tweede graad die we graag delen met de deelnemers.

  Het zijn oefeningen waarmee een stukje differentiatie mogelijk is. De oefening kan bijvoorbeeld gedeeltelijk of volledig opgelost worden. Of er is meer dan één oplossing mogelijk. Of na het oplossen kan er nog worden nagedacht over een veralgemening of een variant. De oefeningen zijn bruikbaar in een les, als huiswerk of op een toets (maar de nadruk ligt zeker niet op evaluatie).

  Methodiek

  De deelnemers krijgen de kans om deze oefeningen op te lossen. 

  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  • Schrijfgerei
  • Geodriehoek
  • Rekenmachine
  Beurten
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Hilde Eggermont
  • Michel Roelens
  Doelgroep

  Leraren tweede graad

  Doelstelling

  Na deze sessie hebben de deelnemers zicht op de mogelijkheden en didactische aanpak van Geogebra bij het leerstofonderdeel statistiek in de tweede graad.

  Inhoud
  Beschrijvende statistiek in de tweede graad is een onderwerp waarvoor je Geogebra perfect kan inschakelen. Zowel bij het maken van bestanden voor de leerlingen als bij het gebruik door de leerlingen zelf (dat laatste is volgens de nieuwe leerplannen zeker de bedoeling bij een onderwerp zoals statistiek). De volgende onderwerpen komen dan ook aan bod:
  • gebruik van de ingebouwde data-analyse (via het rekenblad van Geogebra)(bij ruwe datasets, geordende datasets en klassen);
  • Geogebra commando’s voor het berekenen van statistische grootheden (centrum- en spreidingsmaten), frequentietabellen, tekenen van grafieken (staafdiagrammen, lijndiagrammen, puntenplots, cirkeldiagrammen, boxplots);
  • vergelijken van verschillende reeksen datasets;
  • regressierechten en correlatiecoëfficiënt bij lineair verband.

  Methodiek

  De sessie zal een demosessie zijn. De deelnemers kunnen achteraf wel de gebruikte bestandjes downloaden.

  Beginsituatie
  Geen bijzondere voorkennis nodig, maar een goede basiskennis van GeoGebra is natuurlijk mooi meegenomen.
  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  Eigen laptop waarop GeoGebra geïnstalleerd werd (geen vereiste).
  Beurten
  • A: 09:00 tot 10:30
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Paul Decuypere
  Doelgroep

  Leraren tweede graad aso/tso

  Doelstelling

  Na deze nascholing

  • kennen de deelnemers de basisbegrippen en -concepten van grafentheorie
  • kennen de deelnemers enkele belangrijke toepassingen van grafen

  Inhoud

  Met grafen kun je complexe situaties modelleren die heel relevant zijn in onze maatschappij: metronetwerken, routeplanners, sociale netwerken, het internet… Grafentheorie is wiskundig heel rijk en is tegelijk erg toegankelijk. Met een klein beetje basiskennis kun je al snel mooie redeneeroefeningen maken en net dat maakt het een interessant onderwerp voor in de klas. Ook leerlingen die niet vaardig zijn in algebra, kunnen met grafen snel tot echt wiskundige denkactiviteiten komen. 


  Problemen oplossen met grafen is een nieuwe eindterm in de tweede graad. Voor heel wat leraren is dit onderwerp onbekend of uit het oog verloren. Via een reeks uitdagende probleempjes die je rechtstreeks in de klas kunt gebruiken, verkennen we in deze workshop de basisbegrippen en -concepten uit de grafentheorie. Bovendien leggen we de link met de lessen algoritmiek: we onderzoeken enkele bekende algoritmen waarmee we problemen kunnen oplossen die worden gemodelleerd met grafen.


  Methodiek

  De deelnemers lossen zelf enkele kleinere problemen op met grafen. Dit wordt afgewisseld met een bespreking van deze problemen door de lesgever. De historische context en sommige algoritmen worden door de lesgever gepresenteerd.

  Materiaal door deelnemers mee te brengen

  Schrijfgerei en notitieblok

  Beurten
  • A: 09:00 tot 10:30
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Els Vanlommel
  Doelgroep

  Leraren tweede graad aso/tso

  Studierichtingen met gevorderde wiskunde (leerplan C) in de tweede graad

  Doelstelling

  De deelnemers krijgen een beter inzicht in de doelstellingen in verband met complexe getallen uit het leerplan C voor wiskunde in de tweede graad.

  Inhoud

  In het leerplan voor de studierichtingen economische wetenschappen, Grieks-Latijn, Latijn, natuurwetenschappen en technologische wetenschappen komt het onderwerp complexe getallen aan bod. Voor veel leerkrachten is dat een nieuw onderdeel. In deze sessie verken je de wereld van de complexe getallen. Je krijgt zowel een inhoudelijke inkijk als suggesties voor didactische aanpak. Er wordt specifiek ingezoomd op de doelstellingen die volgens het leerplan gerealiseerd moeten worden. Dit gebeurt vanuit de ervaring van het behandelen van complexe getallen in de tweede graad in de vroegere studierichting industriële wetenschappen.

  Methodiek

  Doceren met interactie van de deelnemers. 

  Beurten
  • B: 11:00 tot 12:30
  • A: 09:00 tot 10:30
  Docenten
  • Philippe De Crock
  Doelgroep

  Leraren tweede graad aso/tso (doorstroomfinaliteit)

  Doelstelling

  Logica en bewijzen zijn verrassend leuke nieuwigheden in modernisering.  Met deze navorming willen we alle aanwezigen handvaten aanreiken om er zowel inhoudelijk als didactisch bevlogen mee om te gaan.

  Inhoud

  In deze navorming frissen we de kennis van de aanwezigen op over de nieuwe inhouden rond logica (waarheidstabellen, logische poorten &  omgangstaal vs wiskundetaal) en laten we zien hoe je deze nieuwe inhouden op een zinvolle manier kan inbedden in je lessen met aangepaste werkvormen. 

  Daarnaast leggen we de link met bewijsvoeringen. Wie aan bewijzen denkt in de tweede graad, komt snel terecht bij klassiekers zoals de irrationaliteit van wortel 2, de stelling van Thales, gelijkvormigheidskenmerken,… Toch zijn er vele andere bewijsjes mogelijk als alternatief of aanvulling op deze klassiekers. In het nieuwe curriculum is aandacht voor het opstellen van een wiskundig bewijs verplicht, maar de keuze van concrete bewijzen volledig vrij. Daarom bieden we de aanwezigen tal van inspiratie voor een zinvolle leerlijn rond bewijsjes, die je kan aanpassen aan je leerlingenpubliek.  We steunen hiervoor op tal van vakdidactisch onderzoek rond dit thema.

  De heel praktische insteek van de hele nascholing zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen.


  Methodiek

  Heel interactieve lezing waarin de deelnemers regelmatig zelf moeten nadenken of opdrachten volbrengen.

  Beginsituatie

  Basisnotie van logische operatoren.

  Beurten
  • A: 09:00 tot 10:30
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Filip Moons
  Doelgroep

  Leraren derde graad leerplan A aso

  Doelstelling

  Hoe kunnen we leerlingen voorbereiden op het zelfstandig maken van oefeningen, zowel in het licht van komende toetsen en proefwerken als bij de voorbereiding tot het hoger onderwijs?

  Inhoud

  In deze werkwinkel stellen we het portfolio wiskunde voor, een werkvorm waarbij

  • de leerling zelfstandig, op eigen tempo en op aangepast niveau oefeningen oplost (zelfgereguleerde differentiatie);
  • de leerling zijn/haar gemaakte oefeningen zelf verbetert door zijn/haar oplossingen naast een modeloplossing te leggen (zelfevaluatie);
  • de leerling terugkijkt welke doelen bereikt zijn, welke fouten gemaakt zijn en welke leerstofonderdelen nog extra oefeningen vergen (reflectie);
  • de leerkracht waakt over het studieproces van de leerling (procesevaluatie).

  Bij het portfolio wiskunde krijgt de leerling een hoofdrol bij het `managen' van het leerproces. De leerling laat zien welke oefeningen hij/zij gemaakt heeft, of deze verbeterd zijn en hoe hij/zij reflecteert op de fouten. De portfoliomap geldt hierbij als bewijsstuk. Bij een onvoldoende op toets of proefwerk kan het portfolio inzicht geven waar het studieproces fout loopt.


  Methodiek

  Na een uiteenzetting van het beoogde doel en de werkwijze van de nieuwe werkvorm, krijgen de deelnemende leerkrachten de kans om een variatie van portfoliomappen met 1497 oefeningen over de (reguliere) leerstof wiskunde uit de derde graad ASO leerplan a in te kijken, alsook om alle uitgewerkte oplossingen digitaal te verkrijgen.

  Beurten
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Koen De Naeghel
  Doelgroep
  Leraren tweede en derde graad aso
  Doelstelling
  De deelnemers kunnen, gebruik makend van de vele uitgewerkte en praktisch bruikbare voorbeelden, concrete probleemoplossende strategieën gebruiken in de klas.
  Inhoud
  Een overzicht van volgende probleemoplossende strategieën (zogenaamde heuristieken), geïllustreerd met in de klas te gebruiken voorbeelden:
  • -blikwissel
  • -veralgemening
  • isoleren van deelproblemen
  • schematische voorstelling
  • duivenhokprincipe
  • extremaalprincipe
  • invarianten
  • volledige inductie
  • methode van de onbepaalde coëfficiënten

  Methodiek
  Aan de hand van een presentatie worden de deelnemers tijdens de sessie uitgedaagd om mee te zoeken naar de oplossingen van een aantal van de gestelde problemen.
  Beurten
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Stijn Symens

  Inschrijven

  niet mogelijk

   

  Praktische info

  Datum

  • zaterdag 20 november 2021
  van 09:00u tot 12:30u

  Locatie

  KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
  Etienne Sabbelaan 53
  8500 KORTRIJK, België

  Prijs

  € 55,00

  Type nascholing

  Dag van

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Tweede graad
  • Derde graad

  Doelgroep

  • Leraren en docenten

   

  Maximum aantal deelnemers

  300

  Code

  D22-011