Webinar - Wat als het opvoeden in de klas moeilijk loopt … ? Omgaan met probleemgedrag in klas- en schoolcontext
Dag van de kleuter

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Doelstellingen
 • Inzicht in de meest voorkomende opvoedings- en gedragsproblemen;
 • Initiële vaardigheden in het ontwikkelen van een handelingsplan.  
Inhoud

Een leerkracht vandaag heeft het niet altijd onder de markt. In de klas ontmoet hij of zij kinderen waarover hij of zij zich zorgen maakt omwille van druk of ongecontroleerd gedrag. Maar er zijn anderzijds ook de stille, angstige en teruggetrokken kinderen waar hij zich zorgen over maakt. Het zou ook kunnen dat enkele kinderen kampen met een dipje, gepest worden of lijden onder de situatie thuis. Nog andere kinderen gedragen zich erg bijzonder of opvallend zonder dat dit gedrag meteen verklaard kan worden.

Over al deze kinderen  wordt er in scholen gepiekerd en overlegd in multidisciplinaire teams . Deze nascholing  handelt over deze kinderen. In plaats van een opsomming van recepten en tips voor de begeleiding van kinderen,  kiezen we voor een kader dat leerkrachten en schoolteams helpt om perspectief te brengen in schijnbaar vastgelopen onderwijsleersituaties. Dat is een bewuste keuze. In plaats van ons af te vragen wat er met het kind mis is, gaan we na hoe interacties tussen leerkrachten en kinderen verbeterd kunnen worden. Daarom vertrekken we van een beschrijving van opvoedings- en gedragsproblemen in de klas en geven we stap-voor-stap aan hoe je die moeilijkheden systematisch in kaart brengt, verheldert en aanpakt.

Spreker Maurits Wysmans is opleidingsverantwoordelijke aan de UCLL Sociale Readaptatiewetenschappen : kinderen, jongeren en welzijn. Hij is eveneens deskundige in opvoedings- en gedragsproblemen en auteur van diverse artikels naast  co-auteur van het boek ‘ Praten met ouders’ ( Lannoo Campus )  . Hij is tevens gastprofessor in o.m. Zuid-Afrika en India.   

Methodiek
 • Webinar met vraagstelling
 • Link om deel te nemen wordt vooraf doorgestuurd naar het mailadres waarmee je de inschrijving hebt vervolledigd
Beginsituatie

Afgestudeerd leerkracht met (beperkte) praktijkervaring

Edities

Code Sessies Status
I21-132-A
woensdag 9 september 2020
19.00u tot 20.30u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Maurits Wysmans

Aantal edities

1

Prijs

€ 25,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •    Peuter en eerste kleuter
 •    Tweede kleuter
 •    Derde kleuter
 • Lager Onderwijs
 •    Eerste graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader
 • Beleidsondersteuners
 • CLB-medewerkers

 

Maximum aantal deelnemers

50

Code

I21-132