Programmeren en computationeel denken in het lager onderwijs
Laat de leerlingen samenwerken, logisch denken en probleemoplossend werken met én zonder robotica

Doelstellingen

De deelnemers kennen na de vorming verschillende tools om computationeel denken en programmeren te integreren in hun klaspraktijk. Tijdens de integratie hanteren de deelnemers een duidelijke didactiek.

Inhoud

Programmeren is een term die tegenwoordig veel ingang vindt in het onderwijs. Dit is echter een middel om aan computationeel denken te doen, waarbij het logisch denken, abstraheren en probleemoplossend werken centraal staan. In het eerste deel wordt deze didactiek toegelicht. In het tweede deel worden er verschillende tools aangereikt om aan de slag te gaan in het lager onderwijs. Sommige tools zijn eerder voor de jongere leerlingen (BeeBot, Dash and Dot, Cubetto, Osmo etc.), andere dan weer voor de oudere leerlingen (LEGO Mindstorms EV3, LEGO WeDo 2.0, Edison etc.).

Methodiek
  • Verkenning + demonstratie + hands-on
  • Het eerste deel van de vorming bestaat uit een korte inhoudelijke verkenning van de didactiek met betrekking tot computationeel denken en programmeren. Daarnaast worden de verschillende tools gedemonstreerd.
  • In het tweede – meest uitgebreide – deel gaan de deelnemers zelf aan de slag met de tools. In duo gaan de deelnemers zelfstandig - met bijhorende informatie - de tools verder verkennen. Dit aan de hand van een doorschuifsysteem.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Shane Vermeersch

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  •       Lager Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-099