Executieve functies (spelenderwijs) ondersteunen en versterken
Executieve functies: wat is dat nu precies en hoe kan ik ze als leerkracht ondersteunen en zelfs versterken?

Afgelopen

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

De deelnemer kan na deze sessie:

 • omschrijven wat executieve functies zijn,
 • de verschillende executieve functies volgens het kader van Smidts & Huizinga (2017) benoemen en illustreren,
 • de eigen leeromgeving EF-vriendelijker inrichten en vormgeven,
 • enkele spelen aanwenden om de ontwikkeling van bepaalde EF bij kinderen te stimuleren.
Inhoud
 • Korte kennismaking en verdieping betreffende het concept executieve functies.
 • Definitie van executieve functies volgens het kader van Smidts & Huizinga (2017).
 • Verkennen van enkele aanpassingen in de leeromgeving die deze executieve functies kunnen ondersteunen/ontlasten.
 • Verkennen van enkele spelen waarmee deze executieve functies geoefend kunnen worden.
Methodiek
 • Plenaire toelichting theorie executieve functies + ondersteuningsmogelijkheden;
 • Uitwisselen van good practices;
 • Spelenderwijs kennismaken met EF-vriendelijke spelen.
Beginsituatie

Geen specifieke verwachtingen
Deze vorming is ook toegankelijk voor leraren uit het buitengewoon secundair onderwijs: type BA, 2 (niet EMB), 3, 9 – OV 2, 3

Edities

Code Sessies Status
I22-006-A
woensdag 20 oktober 2021
14.30u tot 17.00u
KH VIVES Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Katrien Van den Berghe

Aantal edities

1

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Kleuteronderwijs
 •          Tweede kleuter
 •          Derde kleuter
 •       Lager Onderwijs
 •    Buitengewoon Basisonderwijs
 •    Buitengewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Zorgcoördinatoren

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I22-006