Webinar 'Krachtige digitale didactiek'
Hoe een krachtige didactiek vormgeven in de digitale wereld?

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
 • Je bent je bewust van een onderwijskundige aanpak waarbij je eerst werk maakt van een kwaliteitsvolle didactiek en vervolgens van een aangepast techniek (technologie);
 • Je kent de verschillen tussen synchroon en asynchroon leren in een online wereld;
 • Je weet wat een virtuele klas is en hoe je ze best oordeelkundig vormgeeft én uitvoert;
 • Je weet hoe je leerlingen kan motiveren en ondersteunen binnen afstandsonderwijs;
 • Je weet wat blended learning, flipping the classroom, afstandsonderwijs en digitale didactiek is;
 • Je weet hoe je voorkennis kan activeren binnen online leren;
 • Je weet hoe je met feedback en evaluatie kan omgaan binnen online leren.
Inhoud

De afgelopen maanden zijn we als leraren massaal aan de slag gegaan met afstandsonderwijs, een verregaande vorm van online leren waarbij er geen ‘real-life-leren’ meer mogelijk was.   

Sterk te zien hoe vele leraren er op korte termijn in geslaagd zijn om van ‘real-life’onderwijs in een klaslokaal de klik te maken naar afstandsonderwijs.  Maar is dit afstandsonderwijs wel kwaliteitsvol onderwijs? We komen in de fase dat we best kritisch reflecteren over hoe we deze vorm van onderwijs duurzaam kunnen maken en ‘kwaliteitsvol onderwijs’ mogelijk kunnen maken binnen afstandsonderwijs of blended learning.

Methodiek
 • Webinar met mogelijkheid tot vraagstelling.
 • Link om deel te nemen wordt vooraf doorgestuurd naar het mailadres waarmee je de inschrijving hebt vervolledigd.
Beginsituatie

Eerste ervaringen met lesgeven binnen afstandsonderwijs.

Edities

Code Sessies Status
I21-113-A
donderdag 17 september 2020
19.00u tot 20.30u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Pieter Sprangers

Aantal edities

1

Prijs

€ 25,00

Type nascholing

Individugericht-programma

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •    Gewoon Secundair Onderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader
 • Beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I21-113