Dag van wiskunde - tweede en derde graad

Inhoud

Belangrijk bericht!

We organiseren de Dag van wiskunde voor tweede en derde graad volledig online. De meeste workshops bieden we aan via Zoom. Je ontvangt heel binnenkort de praktische info en nodige deelnamelinken op het mailadres waarmee je jouw inschrijving hebt voltooid.


Timing:

09.00 uur: werkwinkels beurt 1

10.30 uur: pauze 

11.00 uur: werkwinkels beurt 2

12.30 uur: einde

Werkwinkels

Doelgroep
Leraren tweede en derde graad aso, bso, kso en tso
Doelstelling

Na deze sessie 

 • Ben je op de hoogte van de meest recente en essentiële wetenschappelijke inzichten over leren en instructie en wat die betekenen voor wiskundeonderwijs. 
 • weet je welke instructiestrategieën effectief zijn bij het aanbrengen van nieuwe kennis en vaardigheden. 
 • weet je welke instructiestrategieën zorgen dat leerlingen de leerstof langer onthouden
 • neem je tal van concrete voorbeelden mee naar huis, die je meteen kan toepassen in je wiskundeles (face to face of via afstandsonderwijs)
Inhoud

Dé kerntaak van elke (wiskunde)leraar is er voor zorgen dat zijn/haar leerlingen zo veel mogelijk bijleren (en onthouden). Maar hoe organiseren we onze instructie zodat er optimaal geleerd, geoefend én onthouden wordt?

Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. Deze inzichten werden vertaald naar instructiestrategieën die uitermate effectief zijn, breed inzetbaar en gemakkelijk implementeerbaar en over de verschillende leerjaren heen. Ze hebben één doel, nl. het leerrendement van leerlingen verhogen. 

Kristel Vanhoyweghen is onderwijswetenschapper, onderzoeker bij ExCEL, het expertisecentrum voor effectief leren van de Thomas More Hogeschool, en auteur van het boek ‘Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’ (gratis te downloaden). Ze gaf zelf 20 jaar wiskunde in het secundair onderwijs en doceerde o.a. wiskundedidactiek en het vak leren en ontwikkelen in de lerarenopleiding.

Methodiek

Interactieve lezing

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Kristel Vanhoyweghen
Doelgroep
Leraren tweede en derde graad aso, kso en tso
Doelstelling

Leerkrachten wiskunde inspireren en motiveren om alternatieve werkvormen in te bouwen in hun lessen.

Inhoud

Activerend wiskundeonderwijs gaat ervan uit dat kennis beter beklijft wanneer leerlingen actief betrokken zijn bij het lesgebeuren en de leerstof. Een activerende werkvorm kan ingezet worden als motiverende starter, om voorkennis te activeren, om op een prettige en actieve manier met de leerstof aan de slag te gaan, om na te gaan wat er geleerd is, om samen te vatten, etc. Het doel is telkens hetzelfde: het (leer)plezier vergroten om een groter leerrendement te bekomen.

In deze werkwinkel maakt u kennis met een verscheidenheid aan ontwikkelde activerende werkvormen die meteen én eenvoudig inzetbaar zijn in de klas.

Methodiek

In deze werkwinkel tonen 4 alumni van de lerarenopleiding wiskunde het materiaal dat ze uitgewerkt hebben doorheen hun opleiding.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Alexandra Verbuyst
 • Jorinde Van Besauw
 • Lauranne Claes
 • Lise Tubex
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad aso, kso en tso

Doelstelling
 • Een beeld hebben van het oefen- en toetsplatform usolv-it, voor leraar en leerling.
 • Zelf goede oefeningenreeksen opstellen (als herhaling, remediëring, huistaak, formatieve toets …)
Inhoud

Het usolv-it platform omvat een enorme databank met vragen over wiskunde, natuurwetenschappen (fysica, chemie, biologie, geografie) en economie. Als leraar kun je er je leerlingen mee activeren om op eigen tempo aan de slag te gaan. Leerlingen krijgen na het indienen onmiddellijk hun resultaat en een modeloplossing.

In deze sessie maken we kort kennis met de nieuwste versie van usolv-it en gaan we actief aan de slag om zelf enkele oefeningenreeksen samen te stellen en aan te bieden aan de leerlingen. Usolv-it oefenreeksen kunnen aangeboden worden via het school-intranet, en indien aanwezig op school, gekoppeld aan Smartschool. 

Reeds meer dan 2400 leerkrachten beschikken over een Leerkracht account op usolv-it. Voor een beperkt aantal leerkrachten die nog geen account hebben, zal er op die dag een kennismakingsaccount kunnen gebruikt worden.

Methodiek

Presentatie aangevuld met werksessie. De deelnemers brengen een eigen laptop mee.

Beginsituatie

De deelnemer beschikt reeds over een usolv-it account. Wie nog geen account heeft zal een kennismakingsaccount krijgen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen
Gelieve een laptop mee te brengen.
Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Eddy Vandevyvere
 • Paul Igodt
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad aso, kso en tso

Doelstelling

Je gebruikt een app om grafieken te tekenen in de les en een programma om grafieken in te voegen in een taak, toets of proefwerk.

Inhoud

Via de gratis online toepassing Desmos projecteer je duidelijke grafieken van functies in de les. Desmos is erg gebruiksvriendelijk en bevat tal van mogelijkheden. Zo kun je gemakkelijk een functievoorschrift met parameters ingeven en via een schuifbalk de invloed van de parameters op de grafiek demonstreren.

Ben je op zoek naar een programma waarmee je duidelijke grafieken in een taak of toets kunt invoegen, dan is Graph hiervoor de ideale oplossing. Op eenvoudige wijze teken je een grafiek waarbij je de lay-out volledig zelf in de hand hebt. Je slaat de grafiek als figuurbestand op om deze daarna gemakkelijk in jouw toets in te voegen. 

In deze sessie krijg je een demonstratie van Desmos en Graph. De voorbeelden komen uit de tweede graad.


Merk op: deze werkwinkel is een herhaling van de werkwinkel van 2019 op de dag van wiskunde eerste en tweede graad.

Methodiek


Demo

Beginsituatie

Basiskennis computer

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Philippe De Crock
Doelgroep

Leraren wiskunde aso, kso en tso

 • tweede graad (in mindere mate - wel als men het vervolg wil kennen op wat men zelf geeft in de tweede graad)
 • derde graad
Doelstelling

Deelnemers kunnen werkteksten gebruiken die de lesgever ontwikkelde voor een lessenreeks om het analyseren van telproblemen aan te leren aan de leerlingen uit een 3 uurs richting wiskunde.

Inhoud

In tegenstelling tot de meeste handboeken beginnen we niet met het verschil uit te leggen tussen een variatie en een combinatie of met het opstellen van formules. De nadruk ligt op het formuleren van alle factoren die belangrijk zijn bij het analyseren van telproblemen en een goede begripsvorming. We introduceren een set van vragen om een telprobleem te leren analyseren voordat de namen: combinatie, variatie, permutatie, herhalingscombinatie, herhalingsvariatie of herhalingspermutatie vallen. We leggen notaties vast voordat er wordt gerekend. We werken met typevoorbeelden om problemen te analyseren. Telproblemen leren vergelijken met typevoorbeelden vormt een extra methode in de rugzak van de leerling. Pas daarna komen de formules aan bod waarvan we de aanbreng niet uitdiepen. Wel geven we lesideeën om oefeningen op telproblemen in de klas aan te pakken. Als de tijd het toelaat eindigen we met problemen die opgesplitst worden in deelproblemen.

Methodiek

We wisselen af tussen een interactieve presentatie en opdrachten vanuit vier werkteksten in duo’s of groepen. De bevindingen uit de groepsbesprekingen geven input voor verder interactie met de lesgever.

Beginsituatie

Reflectie en open houding: Van leraren die het onderwerp geven, vragen we hun eigen aanpak achterwege te laten en zich ten volle over te geven aan de methode die de lesgever brengt. Van leraren die het onderwerp in de tweede graad geven of helemaal niet vragen we nieuwsgierigheid om iets nieuws te leren of het vervolg van telproblemen dat in de tweede graad wordt opgestart.  

Materiaal door deelnemers mee te brengen

De deelnemers brengen het volgende mee: pen, grafische rekenmachine, smartphone

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Gilberte Verbeeck
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad aso, kso en tso

Doelstelling

Aanbrengen van enkele (relatief) eenvoudige resultaten uit de elementaire getaltheorie, gemotiveerd door een hedendaagse toepassing

Inhoud

In deze lezing/workshop bespreek ik een stukje elementaire getaltheorie dat geschikt is om aan leerlingen derde graad (en mogelijks ook tweede graad) aan te brengen. Inhoudelijk gaat het over enkele stellingen, en vermoedens over priemgetallen, modulair rekenen, de kleine stelling van Fermat, de Chinese reststelling en het cryptografisch systeem RSA. Het is de bedoeling om sommige stellingen te bewijzen om de leerlingen een feeling te geven, maar ook om enkele feiten en vermoedens te bespreken om aan de leerlingen duidelijk te maken dat wiskunde niet af is, en dat het een actief onderzoeksgebied is. Daarenboven dient de toepassing om enerzijds duidelijk te maken dat fundamentele wiskunde ook toepasbaar is, en dat mogelijke toepassingen heel dikwijls onderzoek in de fundamentele wiskunde motiveren. We illustreren alles met voorbeelden die voor leerlingen tweede en derde graad te begrijpen zijn. Waar nodig worden ook berekeningen geïllustreerd met een computeralgebrasysteem. 

Methodiek


Deze lezing is gebaseerd op een lessenreeks voor het secundair onderwijs. We passen deze aan voor het doelpubliek van leerkrachten en leggen ook de nadruk op hoe de inhoud overgebracht kan worden. 

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Jan De Beule
Doelgroep
Leraren tweede en derde graad aso, kso en tso
Doelstelling

Deelnemers kennen de belangrijkste projectiemethodes en kunnen de goniometrische uitdrukking afleiden die de afbeelding bepaalt. 

Inhoud

Op een wereldkaart moeten we lengte- en breedtegraden omzetten in x- en y-coördinaten. We verkennen drie klassieke manieren: azimut projecties, cilinderprojecties en kegelprojecties. We gebruiken werkbladen om ze te construeren en bevragen de eigenschappen: Hoe zien parallelcirkels en meridianen eruit? Wat zijn de vervormingen? Welke goniometrische uitdrukking bepaalt de afbeelding? 

Toen zeevaarders oceanen begonnen over te steken, hadden ze praktische kaarten nodig waarop ze kompaskoersen konden uitzetten. Dat was de insteek voor Mercator. We tonen hoe zo’n constante kompaskoers er uitziet op een echte bol en ontdekken dat zulke koers niet de kortste weg is tussen twee punten. In online beschikbare applets illustreren we het probleem en de geniale oplossing die Mercator bedacht voor zijn wereldkaart.

Methodiek

We verkennen verschillende types van projectiemethoden in online applets. We verkennen werkbladen waarin leerlingen met een basis aan goniometrie kunnen ontdekken hoe de projecties werken en hoe goniometrische uitdrukkingen het projectiebeeld bepalen.

Beginsituatie

Basiskennis goniometrie

Materiaal door deelnemers mee te brengen

De deelnemers brengen het volgende mee:

 • schrijf- en tekengerief (potlood, latje, gradenboog)
 • laptop
Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Chris Cambré
Doelgroep

Leraren tweede graad aso, kso en tso

Doelstelling

Na de sessie hebben de deelnemers duidelijk zicht op de mogelijkheden van ICT bij de leerstof ruimtemeetkunde van de tweede graad.

Inhoud

We bekijken in deze werkwinkel de mogelijkheden van vooral Geogebra voor de ruimtemeetkunde van de tweede graad (in de richtingen met weinig wiskunde), met aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • tekenen van alle mogelijke ruimtelijke figuren
 • onderlinge ligging van rechten en vlakken
 • vraagstukken uit de meetkunde toepassen in ruimtelijke situaties (stelling van Pythagoras, driehoeksmeting in rechthoekige en willekeurige driehoeken, de cirkel, berekenen van hoeken en lijnstukken in ruimtelijke figuren)
Methodiek

De sessie zal een demosessie zijn. De deelnemers kunnen achteraf wel de gebruikte bestandjes downloaden.

Beginsituatie

Geen bijzondere voorkennis nodig, maar basiskennis van Geogebra is natuurlijk mooi meegenomen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Deelnemers mogen een laptop meebrengen om één en ander uit te proberen van wat gedemonstreerd wordt (maar dit is zeker geen vereiste). De sessie is vooral een demosessie.
In dat geval zorgen zij dat Geogebra vooraf op hun laptop geïnstalleerd is.

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Paul Decuypere

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Datum

 • zaterdag 14 november 2020
van 09:00u tot 12:30u

Locatie

Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België

Prijs

€ 55,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Tweede graad
 • Derde graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

D21-007