Op prentenboeken kan je (metend) rekenen
Genieten en realiseren van doelen metend rekenen via een prentenboek voor kleuters uit de tweede en derde kleuterklas

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
Ik kan vanuit een prentenboek kleuters doelen metend rekenen laten ervaren, onderzoeken en betekenis geven 
Inhoud
 • Brainstormen rond het generieke doel ‘WDmm3: Schatten, meten en rekenen met maateenheden’;
 • Uitdiepen van prentenboeken met als doel in de focus ‘metend rekenen’;
 • Betekenisvolle en gedifferentieerde activiteiten rond metend rekenen aanreiken.

  Opmerking: Deze vorming kan ook zorgcoördinatoren en/of directies inspireren.

Methodiek
Actieve sessie ondersteund door een presentatie waarin 
 • tools aangereikt en uitgeprobeerd worden om zilliger onderwijs te geven.
 • hapklare ideeën en concrete arrangementen worden aangereikt die in de eigen klas ingezet kunnen worden. 
Beginsituatie
/

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Caroline Perneel

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Tweede kleuter
 • Derde kleuter

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Zorgcoördinatoren

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-228