Taalsterk! Kwaliteitsvolle interacties met anderstalige nieuwkomers (online)

Nieuw dit schooljaar

Afgelopen

Dit initiatief wordt georganiseerd vanuit Vives Hogeschool,
powered by Eekhout Academy

Doelstellingen

De deelnemers leren hoe ze kwaliteitsvolle gesprekken met anderstalige nieuwkomers kunnen voeren en hoe ze activiteiten extra talig kunnen maken. 

Inhoud

Kwaliteitsvolle interacties zijn voor elke leerling een basisvoorwaarde voor taalstimulering, zeker voor anderstalige nieuwkomers. Toch blijken er in de klas nog veel stille momenten te zijn. Het project 'Taalsterk', een onderzoeksproject van de lerarenopleiding van Vives, wil daarom inzetten op kwalitatieve interacties.

Samen met vrijwilligers, zorgcoördinatoren en leerkrachten die met anderstalige nieuwkomers werken, werd een didactisch model ontwikkeld dat moet helpen bij het uitdenken van kwaliteitsvolle interactiekansen. 


Methodiek

In deze sessie bekijken we hands-on enkele authentieke voorbeeldactiviteiten. We passen het model toe om de activiteiten taalsterker te maken. Zo kan je ook reflecteren op je eigen praktijk. Breng gerust je eigen lesvoorbereidingen/activiteiten mee om aan het model af te toetsen. 


 • webinar
 • de deelnamelink wordt vooraf per mail verstuurd naar het mailadres waarmee je de inschrijving voltooid hebt
Beginsituatie

Deze vorming is ook toegankelijk voor:

 • Zorgcoördinatoren die met anderstalige nieuwkomers aan de slag gaan
 • Leerkrachten van wereldklassen, onthaalklassen … 
 • Vrijwilligers in een vrijetijdsaanbod voor anderstalige kinderen (zomerscholen, woensdagnamiddagaanbod …)

Edities

Code Sessies Status
I21-070-A
woensdag 24 maart 2021
14.00u tot 16.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Daan Debuysere
 • Justine Pillaert

Aantal edities

1

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Kleuteronderwijs
 •          Tweede kleuter
 •          Derde kleuter
 •       Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Zorgcoördinatoren

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I21-070