Evalueren en groeigericht rapporteren

Doelstellingen
 • alternatieve evaluatievormen leren kennen en kunnen inzetten om naast leerdoelen ook leefdoelen na te streven en te evalueren;
 • via bewuster evalueren komen tot breder rapporteren. (klasniveau en schoolniveau);
 • evalueren en rapporteren van vaardigheden en attitudes;
 • het belang inzien van evaluatiecriteria om bewuster te kunnen evalueren met betrokkenheid van kinderen.
Inhoud

Aan een brede en groeigerichte rapportering gaat een kwaliteitsvolle evaluatie vooraf. Op een haalbare en visuele manier gaan we aan de slag om zowel klassikaal als individueel de groei in vaardigheden en attitudes in kaart te brengen. De growth mindset en eigenaarschap staan hierbij centraal. Weinig planlast en vooral activiteiten met effect op de klasvloer. De individuele groeikaarten zijn meteen ook bruikbaar als rapportering.

Dag 1 (volledige dag)

Je maakt op een interactieve manier kennis met de groeigerichte visie op evalueren. Stap voor stap verkennen we de werkwijze om een kwaliteitenmuur in de klas op te bouwen. Je ontvangt de nodige materialen om in de klas te experimenteren.

Dag 2 (halve dag)

We blikken terug op de praktijkervaringen en leren vooral van elkaar. Nu nemen we er de individuele groeikaarten ook bij die kunnen dienen als rapportering, maar ook een leidraad zijn voor het kindcontact.

Formule van deze workshop: volledige startdag (2 dagdelen), anderhalve maand later een halve opvolgingsdag (1 dagdeel).

Methodiek

Interactieve werkvormen, ervaringsuitwisseling, doceermoment

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Vlajo .org

Prijs per sessie

 • € 1.350,00 voor 3 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Lager Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Zorgcoördinatoren

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-055