Schrijf met heel je lijf!
Leren schrijven wordt een plezier

Doelstellingen
 • “Schrijf met heel je lijf” reikt je tools aan om de kinderen een natuurlijk leerproces te laten beleven waarbij ze zich een letter ‘eigen maken’!
 • Na deze vorming ben je in staat om je eigen letterverhalen te ontwikkelen.
Inhoud

Veel schrijfmethodes pakken het leren schrijven op een vrij cognitieve manier aan. Maar het kan ook anders: bij het aanbrengen van elke schrijfletter bieden we een divers aanbod aan activiteiten waaraan de kinderen plezier beleven. Er is een link met de belevingswereld van het kind, met klasthema’s en/of met de leesmethode van de school.

We kiezen ervoor om te werken met versjes, ritmiek, een spel, leuke bewegingen, een verhaal en/of een knutselactiviteit, … waarbij de beleving wordt weergegeven in een mooie tekening.

We geloven erin dat een van die vormen van ‘plezier beleven’ zal aanslaan bij het kind. Een beelddenker, een woorddenker, een voeler, een muzikaal kind, … elk beginnend schrijvertje vindt hierin zijn gading.

We zochten ook naar een aangename manier om de kinderen bewust te maken van de schrijflijnen/schrijfhoogtes om de leesbaarheid te verbeteren.

Differentiatie: je kan ‘Schrijf met heel je lijf’ ook aanbieden als extra ondersteuning, remediëring of differentiatie. Denk hierbij aan de ontwikkelingsbehoefte van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong of aan kinderen die het schrijfspoor moeilijk automatiseren.

Meer info op www.schrijfletters.be

Opmerking: De kleuterleidster(st)ers die de workshop reeds volgden, gaven aan dat het zinvol is om dit samen met de collega van het eerste leerjaar te doen. Op die manier kan er een mooie doorstroming gerealiseerd worden tussen kleuter en lagere school.

Methodiek
 • Na het theoretisch gedeelte kun je deze werkwijze ‘met heel je lijf’ ervaren. We gaan creatief aan de slag met letters, thema’s, onderwerpen en ritmiek.
 • De werkbundel ‘Schrijf met heel je lijf’ wordt voorgesteld en kan die dag (met kortingsbon) aangekocht worden.
Beginsituatie

Leraren eerste leerjaar, kleuterjuffen -en meesters van de oudste groep, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, zorgondersteuners, directies, ouders… die durven loskomen van een klassieke (cognitieve) schrijfmethode.

Edities

Code Sessies Status
I22-067-A
woensdag 1 december 2021
14.00u tot 17.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  An Van de Ginste
 • Christel Minne

Aantal edities

1

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Kleuteronderwijs
 •          Derde kleuter
 •       Lager Onderwijs
 •          Eerste graad
 • Hoger Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I22-067