Taxonomie van Bloom, terug van weg!
Een krachtige tool om leerlingen beter te leren denken

Doelstellingen
 • Inzicht geven in opbouw van de taxonomie;
 • concretiseren van de taxonomie door oefeningen;
 • toepassen van de taxonomie op het eigen vakgebied.
Inhoud

De taxonomie van Bloom is helemaal terug van weggeweest! De reden hiervoor: de geleidelijke modernisering van het secundair onderwijs die start op 1 september 2019.

De nieuwe eindtermen zijn gebaseerd op de ondertussen bijgestuurde taxonomie van Bloom. Enig inzicht in die taxonomie is dus wel vereist.

Maar het gaat verder. Als leerkracht vervul je diverse rollen, maar je kernrol blijft wel: goed lesgeven, zodat zoveel mogelijk leerlingen zoveel mogelijk leren.

Onderwijs gaat over leren en de kernvraag is: Hoe moet ik onderwijzen en wat zullen mijn leerlingen leren?

Bij het ontwerpen van goede lessen zorgt de taxonomie voor inspiratie, een gedeeld kader en een gemeenschappelijke taal.

Methodiek

Combinatie van kaders, inzicht en oefening.

Informatie – reflectie - actie


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie
 • bereidheidheid om leergericht naar leer/lesdoelen te kijken;
 • eigen leerplan meebrengen.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Jan Gilté

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-037