Dag van geschiedenis - eerste en tweede graad
VOLZET

Afgelopen

Inhoud

Timing:

08.30 u. - 09.00 u.:     onthaal

09.00 u. - 10.30 u.:     plenumreferaat 1 - Joren Vermeersch

10.30 u. - 12.00 u.:     plenumreferaat 2 - Tim Puttevils

12.00 u. - 13.00 u.:     broodjeslunch met koffie, frisdrank en water

13.00 u. - 14.30 u.:     werkwinkels: beurt 1

14.30 u. - 16.00 u.:     werkwinkels: beurt 2


Locatie: d'Abdij Brugge, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek


Het is verplicht om een mondmasker op te zetten en de handen te ontsmetten bij het betreden van d'Abdij. Hou ook de nodige afstand wanneer je aanschuift bij het binnenkomen. Dankjewel alvast!

Helaas kunnen we in d'Abdij de leermiddelenbeurs niet coronaproof organiseren.

Plenumreferaten

Inhoud
Vooreerst beschrijven we de moeilijke zoektocht naar sporen over de Zwarte Dood-epidemie in Vlaanderen en de vele valkuilen daarbij. Zo komen we tot een schrikwekkende schatting van de menselijke tol van de epidemie. Vervolgens gaan we dieper in op hoe die grote sterfte een "nieuwe wereld" heeft geschapen, zowel in economisch, sociaal, cultureel als politiek opzicht. De Zwarte Dood had de bestaande machtsverhoudingen volledig op zijn kop gezet en aloude zekerheden doen sneuvelen. Maar in welke wereld werd de Vlaming nu eigenlijk echt wakker? In een nieuw "Gouden Tijdperk" voor de kleine man, zoals wel eens wordt beweerd? Of in een bikkelharde strijd om brood en rechtvaardigheid? En hoe reageerden de machtigen der aarde op de gewijzigde machtsverhoudingen?
Methodiek

PowerPointpresentatie met pakkende beelden en grafieken

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
Docenten
 • Joren Vermeersch
Inhoud

Dit plenumreferaat is gebaseerd op het vierde volume in de reeks Historisch denken. Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste biedt op bevattelijke wijze een aantal recente wetenschappelijke inzichten uit de archeologie, antropologie en geschiedenis, over de prehistorische mens en samenleving. In het tweede deel worden die inzichten didactisch vertaald naar een lessenreeks voor leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs, helemaal conform de nieuwe eindtermen voor geschiedenis, waarbij historisch denken centraal staat. Deze sessie zoomt enkel in op deel 2. 

Beginsituatie

Enige kennis van de vernieuwde eindtermen historisch bewustzijn is handig om de didactische voorbeelden beter te kunnen plaatsen.

Beurten
 • B: 10:30 tot 12:00
Docenten
 • Tim Puttevils

Werkwinkels

Doelstelling
Via een mooie mix tussen theorie en praktische voorbeelden, leren de deelnemers enkele toepassingen kennen en die efficiënt inzetten.
Inhoud
Deze workshop ligt op het raakvlak van digitale didactiek, onderwijswetenschap en praktische ICT-toepassingen. Zonder ons te verliezen in theorie, zoeken we naar makkelijke manieren om vakinhoudelijke eindtermen te verzoenen met ICT en efficiënt(er) lesgeven.
Materiaal door deelnemers mee te brengen
De deelnemers brengen hun eigen laptop mee.
Beurten
 • C: 13:00 tot 14:30
 • D: 14:30 tot 16:00
Docenten
 • Erik Devlies
Doelgroep
Leraren eerste graad
Inhoud
Hoe stimuleer je leerlingen om te investeren in hun leerproces? Hoe wakker je hen aan om in te zetten op leerwinst? In deze workshop starten we vanuit de theorie om vervolgens met praktijkvoorbeelden te illustreren hoe effectieve feedback in het vak geschiedenis een plaats kan krijgen. 
We presenteren hoe we een feedbackproces opbouwen doorheen een trimester, leerplandoelgericht, ontwikkelingsgericht én leerlinggestuurd.

Methodiek
Via een kort theoretisch kader krijg je handvatten om meteen zelf motiverend en doelgericht aan de slag te gaan met feedback, feedup en feedforward. 
Beurten
Docenten
  Doelstelling

  Geïnspireerd raken door / kennismaken met enkele handige gratis tools. 

  Inhoud

  Sedert enkele jaren zijn heel wat leerkrachten op zoek naar kwaliteitsvolle digitale applicaties die aangepast zijn aan het Vlaamse onderwijscurriculum. Om de leerlingen van nu voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst moeten we immers op een doordachte en correcte manier durven inzetten op hedendaagse tools, die differentiatie en interactie mogelijk maken, de motivatie verhogen, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter maken.  Met deze beperkte selectie uit het vaak onoverzichtelijke aanbod aan tools willen we een overzicht van gebruiksvriendelijke ICT geven, die innovatieve werkvormen in de klas faciliteert, het zelfstandig en actief leren bevordert en zo het leerrendement verhoogt.

  Methodiek

  Workshop

  Materiaal door deelnemers mee te brengen

  De deelnemers brengen hun eigen laptop mee.

  Beurten
  • D: 14:30 tot 16:00
  • C: 13:00 tot 14:30
  Docenten
  • Wim Pectoor
  Doelstelling

  De workshop heeft als doel om een inzicht te geven in het huidige onderzoek naar Romeinse wegen in West- en Oost-Vlaanderen en met name de nieuwe bronnen en methoden die daarbij gebruikt worden.

  Inhoud
  • Inleiding met betrekking tot Romeinse wegen
  • Stand van de kennis in West- en Oost-Vlaanderen
  • Bijdragen van landschapsarcheologisch onderzoek
  Beurten
  • C: 13:00 tot 14:30
  • D: 14:30 tot 16:00
  Docenten
  • Gerben Verbrugghe

  Inschrijven

  niet mogelijk

   

  Praktische info

  Datum

  • dinsdag 13 oktober 2020
  van 09:00u tot 16:00u

  Locatie

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen d'Abdij Brugge
  Baron Ruzettelaan 435
  8310 ASSEBROEK, België

  Prijs

  € 100,00

  inclusief broodjeslunch

  Type nascholing

  Dag van

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Gewoon Secundair Onderwijs
  •    Eerste graad
  •    Tweede graad

  Doelgroep

  • Leraren en docenten

   

  Maximum aantal deelnemers

  75

  Code

  D21-004