Mindful@school

Doelstellingen
 • Eigen meditatiebeoefening diepgaand ontwikkelen om de vruchten ervan mee te dragen in een gebalanceerd en gecenterd functioneren op school;
 • De werkzame bestanddelen van mindfulness inzetten om de persoonlijke ontwikkeling, de emotioneel-sociale vaardigheden en de leercapaciteiten van de leerlingen te ondersteunen;
 • Als ambassadeur van de mindfulness een constructieve rol spelen in de integratie van kennis en vaardigheden van mindfulness binnen de schoolomgeving.
Inhoud

Uitgangspunt

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining die ons beter leert omgaan met stress, pijn, gepieker, slapeloosheid, angst, depressie … Tegelijk neemt de concentratie toe en vergroot de levenskwaliteit.

In het onderwijs zijn burnout en stress in hoge mate aanwezig. De accentverschuiving van kennisoverdracht naar waardenoverdracht en het groeiende pedagogische en administratieve takenpakket vergen veel energie.

Als we zélf bewust, krachtig en stabiel in het leven en in onze job komen te staan, kunnen we ook voor de jongeren een context creëren waarbinnen ze hun intrinsieke kwaliteiten van bewust leven, nieuwsgierigheid en sensitiviteit kunnen ontwikkelen.

Inhoud

Mindfulness als zelfzorg

We ervaren het belang van opmerkzaamheid en lichaamsgewaarzijn om meer authentiek en waardengedreven voor de klas en in het leven te staan. Aspecten als stress, emotionele balans, responsiviteit, zelfacceptatie, omgaan met grenzen… krijgen een onderwijsgericht accent.

Mindfulness in communicatie met en zorg voor anderen

We krijgen inzicht in de technieken van mindful spreken en luisteren. Werkelijk aanwezig leren zijn bij de ander(en) om van daaruit te groeien in de drie pijlers van mindful opvoeden: soevereiniteit, empathie en acceptatie.

Methodiek

Vanuit ervaringsgerichte aandachtsoefeningen en groepswerk komt theorie aan bod. Er is in ruime mate tijd voor interactie en (zelf)reflectie.

Beginsituatie

Er is geen directe voorkennis van mindfulness nodig. De deelnemers hebben wel een persoonlijk parcours afgelegd dat hen van de meerwaarde van rustmomenten, zelfzorg en zelfreflectie heeft overtuigd. De deelnemers hebben een open houding en de bereidheid om zich de oefeningen toe te eigenen, en de motivatie om een mindful schoolklimaat te helpen uitdragen.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Itam .
 • Jean-Paul Derveaux

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Alle geïnteresseerden

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

T21-169