Kwaliteitsvolle animatie, een troef bij naschoolse opvang
Animatietechnieken en nog veel meer

Doelstellingen
 • Inzicht krijgen in kansen en mogelijkheden van kinderen in de verschillende stadia van ontwikkeling op het vlak van zelfstandigheid en sociale vaardigheden
 • Kennis opdoen over de voorwaarden van geslaagde improvisatie en animatie met aandacht voor brede diversiteit
 • De principes van kwaliteitsvol speelplaatsmanagement ontdekken
 • Leren omgaan met uitdagend gedrag: achtergronden en simulaties
 • Deze verworvenheden trainen in animatietechnieken
 • Animatie-initiatieven ontwerpen
Inhoud

Dag 1 - voormiddag:

 • Psychologische en fysieke ontwikkeling van het kind en zijn leefwereld
 • Concrete vertaling naar: wat kan een kind (niet), wat vindt een kind (meestal) leuk in de verschillende stadia van zijn ontwikkeling
 • Wat zijn de mogelijkheden van / kansen tot zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden
 • Wat zijn de principes van geslaagde animatie en improvisatie
 • Aandachtspunten voor brede diversiteit: leeftijd, interesse, ontwikkelingsritme, culturele achtergrond, (zorg)behoefte...
 • Inleiding op speelplaatsmanagement

Dag 1 - namiddag

 • Kennismakingsoefeningen en training in animatietechnieken met bijzondere aandacht voor brede diversiteit en veiligheid in de volledige leergroep en in kleinere subgroepen
 • Uitwisseling van ervaringen, geslaagde modellen en tips

Dag 2 - voormiddag

 • Vervolg principes van speelplaatsmanagement zoals toezicht houden en het ontwerpen van activiteiten met het oog op sociale vaardigheden en ook afspraken, incidentenbehandeling ...
 • Omgaan met uitdagend (storend) gedrag zowel wat betreft preventie, reactie als nazorg ; omgaan met verbale en non-verbale conflicten voor, tijdens en na de lestijden om de animatiemomenten alle kansen te bieden
 • Gedachtewisseling over positieve en negatieve effecten van sanctioneren versus begeleiden tijdens de opvangmomenten

Dag 2 - namiddag

 • Ontwerpen en uitproberen van animatie-initiatieven voor verschillende leeftijden, ritmes en behoeftes
 • Onderlinge observatie en feedback
 • Oefeningen op aanpassing aan feedback en op flexibiliteit
 • Enkele simulaties van / oefeningen op situaties van uitdagend gedrag
 • Leereffecten uitwisselen en plannen makenMethodiek
 • Interactieve uiteenzetting, oefenen en uitproberen, veel ruimte voor vragen en voorstellen, discussie …
 • Deze vorming kan, indien gewenst, ook gedeeltelijk online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 20 euro aan voor online logistiek.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Ipse bvba

Prijs per sessie

 • € 595,00 voor 1 sessie
 • € 1.190,00 voor 2 sessies
 • € 1.785,00 voor 3 sessies
 • € 2.380,00 voor 4 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Basisonderwijs

Doelgroep

 • Opvoeders

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

T22-185