Geef kleuters meer eigenaarschap tijdens langdurige thema's
Ondernemingszin stimuleren, maak kleuters deelgenoot van hun leerproces

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen
  • Inzicht verwerven in hoe je kinderen kan betrekken in hun leerproces;
  • Inzicht verwerven in hoe je samen met de kinderen keuzes kan maken, plannen, uitvoeren en evalueren.
Inhoud

Kinderen op een gestructureerde manier, zoveel mogelijk betrekken bij het kiezen, plannen, uitwerken en evalueren van een langdurig thema met behulp van een 8-fasenplan en een planningsbord.
Geef kinderen eigenaarschap binnen je aanbod, hoekenwerk en contractwerk. Maak hen medeverantwoordelijk en verhoog daarbij de betrokkenheid en hun leerproces. Laat hen mee beslissen over de uitwerking van een langdurig thema met behulp van pictogrammen en de vragen wat willen we weten, doen en hoe willen we zijn (attitude).
We werken op een zeer gestructureerde en visuele manier. Er worden voortdurend samen keuzes gemaakt. Afhankelijk van de keuzes worden er activiteiten gepland die samen of in kleinere groepen door iedereen uitgevoerd worden. Activiteiten die beter passen in het hoekenwerk krijgen daar een plaatsje en/of kunnen opgenomen worden binnen het contractwerk.
Deze werking zorgt voor een mooi evenwicht tussen de inbreng van de kinderen en wat je als leerkracht via de ontwikkelingsdoelen moet nastreven.

Methodiek

Deze workshop wordt op een interactieve manier gegeven waarbinnen we samen de 8 fasen doorlopen.

Beginsituatie

/

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Art de Co vzw

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Tweede kleuter
  • Derde kleuter

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-226