Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Doelstellingen

Tijdens deze vorming leer je:

 • hoe het onderzoeks- en ontwerpproces werkt;
 • wat goede onderzoeks- en ontwerpvragen zijn;
 • hoe je onderzoeks- en ontwerpvaardigheden bij kinderen stimuleert;
 • zelf procesgerichte leerprocessen uitwerken en begeleiden vanuit tips & tricks;
 • voor Zill-scholen: didactiek verbinden met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.
Inhoud

Vanuit onderzoekend en ontwerpend leren kan je rijke en interactieve leerprocessen creëren die heel dicht aansluiten bij hoe kinderen van nature leren over de werkelijkheid. Speels en al doende, vanuit verwondering en nieuwsgierigheid naar innovatie, door oplossingsgericht te denken ... . In deze sessie leer je hoe je als leerkracht ‘O&O-leren’ ontwerpt en begeleidt (bijvoorbeeld tijdens activiteiten wereldoriëntatie, of voor STEM, wetenschappen, techniek ...).

Hoe zitten onderzoeks- en ontwerpprocessen in elkaar? Wat is een goede onderzoeks- of ontwerpvraag? Welke onderzoeks- en ontwerpvaardigheden spreken je aan en waarom? Hoe kan je kinderen stimuleren en wegwijs maken in deze processen? Hoe zorgt dit voor extra motivatie en eigenaarschap bij de leerlingen? Deze sessie biedt inzicht en houvast in deze procesgerichte didactiek en zet je er concreet mee op weg.

Je ervaart tijdens deze sessie zelf wat O&O is vanuit concrete voorbeelden en gaat zelf als onderzoeker aan de slag om de didactische tips te ontdekken.

Deze vorming wordt georganiseerd i.s.m. Tenz.


Methodiek

Actieve sessie ondersteund door presentatie

Beginsituatie

/

Edities

Code Sessies Status
I22-096-A
maandag 15 november 2021
9.00u tot 12.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 BRUGGE, België
maandag 15 november 2021
13.00u tot 16.00u
KH VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 BRUGGE, België
inschrijven

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Oetang bvba
 • Tenz vzw

Aantal edities

1

Prijs

€ 110,00

incl. broodjeslunch

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •    Gewoon Basisonderwijs
 •       Lager Onderwijs
 •    Buitengewoon Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

15

Code

I22-096