Op zoek naar een plek om te leven
Lesgeven over migratie en vluchten; werken aan een genuanceerde beeldvorming bij je leerlingen

Doelstellingen
 • Leerkrachten zijn zich bewust van beeldvorming en de impact daarvan op hun leerlingen;
 • Leerkrachten hebben ideeën en inspiratie over hoe ze kunnen werken aan een correcte en genuanceerde beeldvorming bij hun leerlingen over het thema migratie en vluchten.
Inhoud

We staan met de leerkrachten stil bij beeldvormingsprocessen en de invloed ervan in de klas. Specifieke aandacht gaat uit naar het begrip ‘framing’. De leerkrachten worden uitgedaagd om stil te staan bij de invloed van hun persoonlijke beelden en de manier waarop ze een thema in de klas brengen.

Samen denken we na over hoe je een thema als ‘migratie en vluchten’ kan binnenbrengen in je klas. Hoe geef je impulsen om een open en respectvolle houding tegenover andere mensen te laten groeien? Door stil te staan bij een aantal criteria voor lesmateriaal en te vertrekken vanuit praktijkvoorbeelden, willen we inspiratie geven aan de leerkrachten om te werken aan een genuanceerde beeldvorming in de klas.

Methodiek
 • Aan de hand van actieve methodieken gaan we in interactie met de deelnemers. We doen een oefening rond het begrip ‘framing’. Samen komen we ook tot enkele criteria voor goed lesmateriaal door het kritisch bekijken van enkele voorbeelden. Er is ook ruimte voorzien voor onderlinge uitwisseling.
 • Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden. In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek. 
Beginsituatie

Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Studio Globo vzw

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 •       Lager Onderwijs
 •          Tweede graad
 •          Derde graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-259