Schoolmoe(t), wat nu? (online)
Achtergrond schoolmoeheid en oplossingsgerichte aanpak

Nieuw dit schooljaar

Afgelast

Doelstellingen
  • onderbouwde theoretische achtergrondkennis aanreiken
  • handvatten om concreet mee aan de slag te gaan
Inhoud
In deze vorming staan we stil bij de mogelijke oorzaken van schoolmoeheid en hoe dit in onze maatschappij/media steeds vaker aan bod komt. Hoe kan je jongeren die schoolmoe zijn terug activeren en dit vanuit een oplossingsgerichte aanpak? Vanuit diverse casussen en het onderling uitwisselen van ideeën en tools gaan we actief aan de slag en worden handvaten gedestilleerd die in diverse situaties hanteerbaar zijn. Centraal hierbij staat het werken enerzijds vanuit een theoretisch onderbouwde kennis en anderzijds vanuit de informatie die ‘in the field’ leeft om zo als ondersteuner/leerlingenbegeleider/leerkracht jongeren en hun naaste omgeving (nog) beter te kunnen bijstaan.
Methodiek
  • Online doceren + interactief + oefenmomenten
  • De deelnamelink zal vooraf verstuurd worden naar het mailadres waarmee je de inschrijving voltooid hebt.
Beginsituatie
De deelnemers hebben schrijfgerei en papier bij de hand.

Edities

Code Sessies Status
I22-129-A Afgelast
dinsdag 9 november 2021
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
donderdag 18 november 2021
9.00u tot 12.00u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Sylvia Van Loo

Aantal edities

0

Prijs

€ 110,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Leerlingenbegeleiders
  • Opvoeders

 

Maximum aantal deelnemers

20

Code

I22-129