Het scherp stellen van de onderwijsbehoefte(n) van kinderen
Casussen uit fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm

Doelstellingen
 • de denkkaders “zorgcontinuüm” en “handelingsgericht werken” verder verkennen;
 • een breed beeld van een kleuter / leerling uit de klas vormen m.b.v. het GLOOT-model;
 • een specifieke onderwijsbehoefte (onderwijsbehoeften) van die kleuter / leerling scherpstellen;
 • verbindend samenwerken in functie van het verder ontwikkelen van de kleuter, het verder leren van de leerling.
Inhoud

De specifieke onderwijsbehoefte(n) van het kind scherp stellen als uitgangspunt voor de geïntegreerde zorg voor dat kind. ( a.d.h.v. casussen uit de fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm)

Het M-decreet ( maar ook Zill en ROK) stellen het kind met zijn onderwijsbehoefte(n) centraal. We worden als leerkracht, zoco, externe ondersteuner, … uitgedaagd om stil te staan bij de vraag: “Wat heeft dat kind nodig om verder te kunnen ontwikkelen, verder te kunnen leren?”

Worstel je op school ook met:

 • het scherp krijgen van de specifieke onderwijsbehoefte(n)van de kinderen van wie de begeleiding zich situeert in fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm?
 • het concreet onder woorden kunnen brengen van jouw eigen ondersteuningsbehoeften als leerkracht?

Ben je met jouw school op zoek naar een nascholing die kansen geeft tot leren van elkaar? Zijn jullie op school zoekende rond concrete leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wil je de (specifieke) onderwijsbehoeften van jullie kinderen scherp krijgen?

Dan kan deze doe-gerichte navorming jou een antwoord bieden op deze vragen.

De activiteit binnen deze vorming situeer ik eerst binnen het handelingsgericht werken. We doorlopen ook snel nog eens het zorgcontinuüm en blijven iets langer stil staan bij de begeleiding van kinderen in fase 2 en fase 3 van dit zorgcontinuüm. Daarna gaan we concreet aan de slag met casussen van kinderen (van wie de begeleiding zich situeert in fase 2 en fase 3) door de school aangebracht.

In groepjes maken we met o.a. behulp van een model een zo breed mogelijk beeld op

van de kinderen uit de casussen. Met behulp van deze brede beeldvorming van de respectievelijke kinderen gaan jullie in groep op zoek naar de prioritaire onderwijsbehoeften van die kinderen.

We sluiten de sessie af met het concreet formuleren van de (specifieke) onderwijsbehoefte(n) voor de respectievelijke kinderen en het concreet formuleren van de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerkracht.

De sessie kan ook op niveau van de scholengemeenschap gegeven worden voor een groep van zoco's.

Deze navorming kan op zich staan maar krijgt idealiter een vervolg met het organiseren van een Community of Practice voor elk van de betrokken kinderen uit de casussen (cursuscode T21-122).

Methodiek

De sessie is heel interactief. We vertrekken vanuit concrete casussen uit de eigen school. De nadruk ligt op het samen werken, samen denken en het leren van elkaar.

Beginsituatie

Deelnemers brengen mee: een concrete casus uit de eigen klas, van een leerling van wie de begeleiding zich situeert in fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Hilde Mahieu

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Zorgcoördinatoren

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-123