Dag van geschiedenis - tweede en derde graad (online)
België en Congo

Afgelopen

Inhoud

We kozen dit jaar -omwille van de huidige COVID-situatie- voor een online editie van de Dag van geschiedenis - tweede en derde graad.

Timing

 • vanaf 08.15 uur: aanmelden en ontvangst
 • 08.30 - 09.30 uur: Het Koloniaal Verleden van België (1876-1914) - Zana Etambala
 • 09.30 - 10.30 uur: Dochter van de dekolonisatie - Nadia Nsayi
 • 10.30 - 10.45 uur: pauze
 • 10.45 - 11.45 uur: Een caleidoscoop voor het geschiedenisonderwijs - Anne Kohlbacher
 • 11.45 - 12.45 uur: Koloniale geschiedenis: een wit verhaal? - Idesbald Goddeeris


Programma

8.30 - 9.30 uur: Het Koloniaal Verleden van België (1876-1914) - Zana Etambala

Leopold II, België en de koloniale oorlog in Centraal-Afrika

De kolonisering van Congo begon slechts na de verovering en de bezetting van het gebied dat nu de Democratische Republiek Congo heet.


9.30 - 10.30 uur: Dochter van de dekolonisatie - Nadia Nsayi

Een familieverhaal verweven met de relaties tussen België en Congo

Op basis van haar boek Dochter van de dekolonisatie vertelt Nadia Nsayi over haar familiale wortels, de sporen van de kolonisatie en het belang van het dekoloniseren van mens en samenleving. Ze legt hierbij de nadruk op de (koloniale) relaties tussen België en Congo.


10.45 - 11.45 uur: Een caleidoscoop voor het geschiedenisonderwijs - Anne Kohlbacher

Het belang van multiperspectiviteit en het doorbreken van eurocentrisme in de geschiedenisles

De voorbije jaren wordt de collectieve herinnering rond de kolonisatie steeds luider in vraag gesteld vanuit verschillende hoeken. De BLM-beweging maakt die vraag nog urgenter en doet jongeren ook het geschiedenisonderwijs in vraag stellen. Is dat terecht?  

In het Vlaamse geschiedenisonderwijs overweegt een eurocentrisch perspectief. In deze lezing benoemen we enkele disciplinaire en didactische valkuilen van deze aanpak en verkennen we manieren om ze te omzeilen. Het onderzoeken van meerdere perspectieven op een historisch fenomeen, essentieel voor geschiedenis als wetenschap, is ook in het onderwijs de sleutel tot verdieping.

We houden het zeker niet bij theorie. Vanuit een lessenpakket rond de geschiedenis van Congo (en de verwevenheid met de Belgische) proberen we een aanzet te geven. Het pakket werd gecreëerd voor en door de EM Cultuurwetenschappen-VD geschiedenis van de KU Leuven, met historisch denken als centrale focus.


11.45 - 12.45 uur: Koloniale geschiedenis: een wit verhaal? - Idesbald Goddeeris

De meeste Nederlandstalige boeken over Belgische koloniale geschiedenis zijn geschreven door Vlamingen. Op zich niets mis mee, maar toch verengt dit het perspectief. In deze lezing wil ik dat aantonen aan de hand van enkele populaire publiekhistorische werken, zoals Congo: een geschiedenis van David Van Reybrouck en Leopold II. Het hele verhaal van Johan Op de Beeck.

Methodiek

De deelnamelink wordt doorgestuurd naar het e-mailadres waarmee je de inschrijving maakte.

Edities

Code Sessies Status
I21-178-A
dinsdag 2 maart 2021
8.30u tot 12.45u
Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Anne Kohlbacher
 • Idesbald Goddeeris
 • Nadia Nsayi
 • Zana Etambala

Aantal edities

1

Prijs

€ 55,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

I21-178