Psychomotoriek, DE taal van het jonge kind
De maturiteit van kinderen op een andere manier bekeken

Doelstellingen
 • Je kan de link leggen tussen het gebruik van het lichaam en ruimtelijk-constructieve producties in de vorm van tekeningen, constructies, voorbereidend lezen en rekenen, ...
 • Je kijkt op een andere manier naar maturiteit door lichaamsgebruik van de kinderen te observeren
 • Je bekijkt voorbereidend lezen en rekenen vanuit een motorische bril
Inhoud

Binnen het ZILL zien we “de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen” als één van de pijlers. De motoriek bij jonge kinderen, gekoppeld aan het schools leren geeft hierbij enkele handvaten.

We lichten de normale psychomotorische ontwikkeling (ruimte- en lichaamsbesef) en de ontwikkeling van lateralisatie en werkrichtingen toe. We gaan in op het belang van proprioceptie bij bewegen, spelen en leren. We maken duidelijk dat een jong kind zijn lichaam nodig heeft om zich te oriënteren en om de gevraagde schoolse prestaties te leveren. Deze lateralisatie wordt gelinkt aan de schoolrijpheid.

De volgende en nog meer vragen komen aan bod:

 • Welke werkrichtingen verwerven kinderen eerst en waarom?
 • Waarom bewegen kinderen hun lichaam voortdurend mee bij bv. tekenen, kleuren, lezen en rekenen?
 • Waarom hebben sommige kinderen de neiging om van rechts naar links te werken en hoe kunnen we daarop reageren?
 • Waarom maken kinderen omkeringen en heeft dit iets te maken met hun motoriek?
Methodiek

Theoretische uiteenzetting, aangevuld met interactieve uitwisseling van jullie observaties

Beginsituatie

Open geest om eens op een andere manier naar kinderen te kijken

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Griet Vanhooren

Prijs per sessie

 • € 550,00 voor 1 sessie
 • € 1.100,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • CLB-medewerkers

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-094