Dag van de opvoeder
Motivatie, sleutel in de opvoeding van jongeren

Afgelopen

Inhoud

Timing:

08.30 uur: onthaal met koffie, thee of frisdrank

09.00 uur: verwelkoming

09.15 uur: Vitamines voor de groei van jongeren: het opvoedings- en begeleidingskompas als leidraad - Prof. Maarten Vansteenkiste

10.30 uur: pauze met koffie, thee of frisdrank

11.00 uur: boodschap van Lieven Boeve aan de opvoeders

11.15 uur: verwenactiviteit

12.30 uur: lunch

14.00 uur: workshops

16.30 uur: einde

Het centrale thema op deze studiedag is: hoe motiveren wij jongeren om de juiste keuzes te (helpen) maken, te doen wat wij eigenlijk van hen verwachten op school op vlak van gedrag, leren en leven; en ... hoe blijven wij zelf daarbij gemotiveerd aan de slag gaan met die jongeren? 

Maarten Vansteenkiste werkt graag interactief en maakt daarbij graag gebruik van casussen uit het werkveld, de ervaring van opvoeders. Heb jij een concrete vraag of casus m.b.t. het vooropgestelde thema (motivatie, motiveren van jongeren, zelf gemotiveerd aan de slag blijven ...) van onze ‘Dag van de opvoeder', dan vernemen wij dit graag: https://forms.gle/pU26TWAoZbJnJCJZ9 

Plenumreferaten

Doelstelling
 • Opvoeders informeren over de kerningredïënten voor betrokkenheid en groei
 • Het opvoedingskompas toelichten en illustreren met concrete voorbeelden 
Inhoud
Opvoeden is een proces van vallen en opstaan. Opvoeders vallen hierbij terug op hun ervaring en handelen soms op hun buikgevoel of intuïtie. In deze sessie gaan we dieper in op de vraag of er een ideale opvoedingsstijl bestaat en of maatwerk noodzakelijk is. We betogen dat drie cruciale vitamines of psychologische basisbehoeftes voor autonomie, relationele verbondenheid en competentie moeten voldaan zijn om groei te stimuleren. Een recent ontwikkeld opvoedings- en begeleidingskompas geeft een dieper inzicht in de diverse toegangswegen naar deze basisbehoeften. We sluiten af met reflecties rond de vraag wat opvoeders ervan weerhoudt of net aanmoedigt om een behoefteondersteunende opvoedingsstijl te ontwikkelen.   
Beurten
 • A: 09:15 tot 10:30
Docenten
 • Maarten Vansteenkiste
Beurten
 • B: 11:15 tot 12:30
Docenten

  Werkwinkels

  Doelstelling
  Als pijn te groot is om alleen te dragen, helpt het dan om ze te benoemen en te delen?
  Inhoud
  Hoopvol omgaan met onmacht en pijn in onszelf en omgeving, en blijven dromen van een tuin van hEden.

  Als we het verband tussen individuele gezondheid, geluk, zingeving... én de gezondheid van onze ecologische omgeving leren zien, gaan we dan niet méér aandacht schenken om een omgeving te creëren waar we kunnen floreren?

  Futurologie: durven we terug  samen dromen en met onze verbeelding de toekomst dichter bij halen, zodat we in een omgekeerde tijdslijn ook effectief tot actie overgaan. 
  Methodiek
  • 5 min korte inleiding doelstelling
  • Voorstellingsronde
  • 30 min inbreng via PowerPointvoorstelling
  • deelronde
  Beurten
  • C: 14:00 tot 16:30
  Docenten
  • Eric Boydens
  Doelstelling

  Doorbreken van het taboe rond psychische problemen en het bespreekbaar maken ervan.

  Inhoud

  Ik vertel het verhaal van een droom die werkelijkheid werd namelijk het nastreven van een muzikale carrière en hoe die ervoor zorgde dat ik in aanraking kwam met drugproblematiek en er uiteindelijk voor zorgde dat ik in een neerwaartse spiraal terecht kwam die uitmondde in een zes jaar durende depressie. Tussendoor breng ik ook enkele liedjes die ik schreef voor Te Gek!? rond de thematiek en leg ik uit hoe ik depressie ervaren heb en hoe ik er uiteindelijk in slaagde om ze te overwinnen.

  Dit getuigenis kan inspirerend zijn voor opvoeders die het zelf bij momenten even moeilijk hebben of het gevoel hebben te laveren op de rand van een depressie. Mijn verhaal kan ook ondersteunend zijn voor het werk van leraren en opvoeders gezien ik ook bereid ben mijn verhaal in scholen voor jongeren te brengen.

  Beurten
  Docenten
   Doelstelling

   Met deze workshop beogen we het stimuleren van ethische zelfreflectie op zo’n manier dat het weer moed geeft om ertegenaan te gaan.

   Inhoud

   Deze workshop is gebaseerd op het boek ‘Gekkenwerk: kleine ondeugden voor leraren’ (Vanlaere, Burggraeve & Janssens, 2019) dat afrekent met de mythe van de leraar als de Volmaakte Opvoeder. Misschien benader je meer het ideaal van Volmaakte Opvoeder als je mild kan zijn voor je eigen imperfecties, door te tonen hoe je ook maar een kwetsbare mens bent die z’n stinkende best doet en met vallen en opstaan probeert ‘een goede mens’ te zijn? Door ruimte te maken voor de antipathie die je ervaart, door jezelf wankelmoedigheid te gunnen, door je eigen middelmatigheid te aanvaarden, door zelfs af en toe eens een masker op te zetten, door gevoelens van irritatie en woede toe te laten en door jezelf regelruimte te geven en zelfs momenten van ongehoorzaamheid, zorg je ervoor dat je geëngageerd en gemotiveerd aan de slag blijft. Of toch voldoende gemotiveerd.

   Methodiek

   De workshopbegeleider gaat verhalend te werk en maakt per ondeugd ruimte voor de verhalen en reflecties van de deelnemers. Hij lokt die reflecties uit met vragen. Geen toeters en bellen in deze workshop, rechttoe rechtaan met elkaar in gesprek gaan.

   Beginsituatie

   Interesse voor zingeving en ethiek – open voor zelfreflectie – zin voor humor

   Beurten
   • C: 14:00 tot 16:30
   Docenten
   • Jan Labbe
   Doelstelling
   • Inzicht krijgen in de binnenkant van mensen in armoede
   • Dat inzicht toepassen op onze onderwijspraktijk
   Inhoud

   We starten met een exploratie van de binnenkant van mensen in armoede:

   • Wat maakt hen zo onzeker?
   • Wat doet hen snel afhaken?
   • Wat verklaart hun ‘boze’ reacties naar leraren?
   • Welke vooroordelen betekenen voor hen steeds opnieuw opduikende barrières?

   Daarna kijken we hoe WIJ onze onderwijspraktijk kunnen aanpassen aan hun situatie zodat ze met vertrouwen toch onderwijsgemotiveerd blijven. Welke belangrijke rol kunnen opvoeders spelen als intermediant tussen de jongeren in armoede, hun ouders, leerkrachten en directie? Welke hefbomen kunnen we aanspreken? Een andere relatie met de jongere? Een verbindend contact met de ouders? Hulp van stagementoren en vakantiejobwerkgevers?

   Methodiek

   Leergesprek vanuit getuigenissen en ervaringen met jongeren in armoede en (indien mogelijk) gesprek over onderwijservaringen met een jongere/een ouder in armoede.

   Beurten
   • C: 14:00 tot 16:30
   Docenten
   • Guido Decombel
   Doelstelling
   Na deze sessie weet je het belang van herstel en wat je volgende stap zal zijn voor jou en de school om conflicten effectiever aan te pakken.
   Inhoud
   Worstel je ook met de conflicten in je klas? Weet je niet altijd hoe je omgaat met ouders die verwachten dat je kinderen of jongeren wegstuurt na een conflict? Voel jij je soms onmachtig in een conflict met  een collega? 
   In deze sessie willen we jou meenemen wat “herstelgericht werken” kan beteken voor jou en jouw school.  Waarom is het zo belangrijk  conflicten aan te pakken en wat is dan de winst voor jou en voor de school?
   We focussen ons daarnaast hoe je met “herstel” aan slag kunt. Wat is dan de eerste stap? En hoe krijg ik mijn collega’s hierin mee. 
   Methodiek
   • Vertrekkend vanuit onze praktijk/ervaringen brengen we ons verhaal gekoppeld aan een beetje theorie
   • Interactief
   Beurten
   • C: 14:00 tot 16:30
   Docenten
   • Daan Heye
   • Ligand vzw Oranjehuis
   Doelstelling
   • onderbouwde theoretische achtergrondkennis aanreiken
   • handvatten om concreet mee aan de slag te gaan
   Inhoud

   In deze vorming staan we stil bij de mogelijke oorzaken van schoolmoeheid en hoe dit in onze maatschappij/media steeds vaker aan bod komt. Hoe kan je jongeren die schoolmoe zijn terug activeren en dit vanuit een oplossingsgerichte aanpak? Vanuit diverse casussen en het onderling uitwisselen van ideeën en tools gaan we actief aan de slag en worden handvaten gedestilleerd die in diverse situaties hanteerbaar zijn. Centraal hierbij staat het werken enerzijds vanuit een theoretisch onderbouwde kennis en anderzijds vanuit de informatie die ‘in the field’ leeft om zo als opvoeder jongeren en hun naaste omgeving (nog) beter te kunnen bijstaan.

   Beurten
   • C: 14:00 tot 16:30
   Docenten
   • Leen De Weirdt

   Inschrijven

   niet mogelijk

    

   Praktische info

   Datum

   • dinsdag 26 april 2022
   van 09:00u tot 16:30u

   Locatie

   KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
   Etienne Sabbelaan 53
   8500 KORTRIJK, België

   Prijs

   € 100,00

   broodjeslunch met soep inbegrepen

   Type nascholing

   Dag van

   Leerformat

   Classic

   Onderwijsniveau

   • Gewoon Secundair Onderwijs

   Doelgroep

   • Opvoeders

    

   Maximum aantal deelnemers

   200

   Code

   D22-014