Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Afgelast

Doelstellingen
 • Je leert hoe je Coöperatieve Kagan Structuren opbouwt om jonge kinderen stapsgewijs vertrouwd te maken met de Kagan structuren.
 • Je ervaart hoe je specifiek gekozen Kagan structuren kan inzetten bij jonge kinderen tijdens klassikale activiteiten, het werken in kleinere groepen en hoekenwerk.
Inhoud

Deze sessie richt zich specifiek naar het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar. We hebben een zorgvuldige selectie gemaakt van structuren die gemakkelijk en stapsgewijs ingezet kunnen worden bij jonge kinderen. Ze bevorderen het interactief leren, sociale -en communicatievaardigheden.
Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élk kind/leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen kinderen/leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, ze moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften) enz.
De leerwinst wordt gecreëerd doordat de kinderen/leerlingen op een gestructureerde manier kunnen samenwerken door korte gesprekjes over lesinhouden, inoefenen van woordenschat, elkaar ondersteunen tijdens het procedureel leren, verder bouwen op ideeën van een ander. 


Methodiek

Op een interactieve wijze  kennismaken en oefenen met een aantal didactische structuren specifiek uitgekozen voor het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar.

Beginsituatie

Er is geen voor vooropleiding nodig.

Edities

Code Sessies Status
I22-119-A Afgelast
dinsdag 18 januari 2022
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
dinsdag 18 januari 2022
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
donderdag 17 februari 2022
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
donderdag 17 februari 2022
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
maandag 21 maart 2022
9.00u tot 12.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
maandag 21 maart 2022
13.00u tot 16.00u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

  Art de Co vzw

Aantal edities

0

Prijs

€ 360,00

incl. broodjeslunch

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •    Tweede kleuter
 •    Derde kleuter
 • Lager Onderwijs
 •    Eerste graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

24

Code

I22-119