Op weg naar een groeimindset!
Wil je je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je onderpresteren kan vermijden?

Doelstellingen

Kennis en inzicht verwerven in de theorie van mindset en hoe mindset een impact heeft op het gedrag van hoogbegaafde leerlingen.

Inhoud

De manier waarop je kinderen prijst kan nefast zijn voor hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van hun talenten. Je denkt het kind aan te moedigen door het te prijzen – ‘knap van je, mooie tekening, jij moet wel slim zijn,…’ – maar hierdoor krijgt je leerling een vaste mindset over intelligentie aangekweekt. 

De manier waarop leerlingen denken over intelligentie beïnvloedt hun prestaties in een positieve zin (groeimindset: ik durf) of eerder negatieve zin (vaste mindset: ik probeer niet eens). In deze nascholing leer je hoe je (al) je leerlingen op weg kunt helpen naar een groeimindset, waardoor ze leren te durven, waardoor ze van falen leren, waardoor ze leren dat inspanningen leveren erbij hoort. Maar bovenal zul je leren hoe je onderpresteren kan tegengaan!

Deze nascholing bestaat uit 2 sessies van telkens drie uur. In de eerste sessie worden principes van de mindsettheorie uiteengezet. In de tweede sessies gaan we vooral aan de slag met werkvormen die in de klas kunnen worden gebruikt om mindset aan kinderen aan te leren.

Methodiek

Interactieve uiteenzetting met presentatie, filmpjes, huis-denkwerk, met veel mo-gelijkheid tot vragen stellen en tot discussie, workshop met doe-opdrachten alsof je zelf leerling bent.

Beginsituatie

Interesse in het thema hebben, enthousiast worden van het leerproces van kinderen.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

  Hoogbloeier Gifted Academy
 • Leticia Vandemeersche

Prijs per sessie

 • € 1.350,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 •    Gewoon Basisonderwijs
 •    Gewoon Secundair Onderwijs
 • Hoger Onderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-271