Bloomlessen: lessen en activiteiten verrijken met de taxonomie van Bloom

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

Jouw activiteiten, BC’s en lessen verrijken met de taxonomie van Bloom om tegemoet te komen aan het creatief, kritisch en praktisch denken van jouw snel lerende, meer-en hoogbegaafde kleuters en leerlingen

Inhoud

De taxonomie van Bloom toegepast in de klas om tegemoet te komen aan de noden van de cognitief sterke leerlingen en om tegemoet te komen aan de specifieke manier van denken en leren van de hoogbegaafde leerlingen.

De taxonomie van Bloom ordent en selecteert doelen op basis van de denkvaardigheden die nodig zijn om die doelen te bereiken. De taxonomie met haar niveaus aan denkvaardigheden zijnde: lagere-orde denkvaardigheden (kennen, begrijpen, toepassen) en hogere-orde denkvaardigheden (analyseren, evalueren en creëren) kan ook ingezet worden om hoogbegaafde en cognitief sterke leerlingen verrijkend werk te geven.

Zeker de hoogbegaafde leerling wordt pas uitgedaagd binnen de hogere-orde denkvaardigheden omdat hij/zij creatief, analytisch en kritisch denkt.

In deze sessie maak je kennis met de taxonomie van Bloom en de respectievelijke denkniveaus die ermee uitgedaagd worden. We gaan met een activiteit of les uit de eigen klas aan de slag met de taxonomie. Concreet zoeken we naar activiteiten binnen dit thema of die les waarmee we het hogere orde denken (analyseren, evalueren en creëren) kunnen inzetten en verder kunnen ontwikkelen.

Methodiek
  • Interactief
  • Groepswerk 
  • Zelf aan de slag


Deze vorming kan, indien gewenst, ook online georganiseerd worden (voor een groep van max. 10 deelnemers). In dit geval valt uiteraard de verplaatsingskost weg, maar rekenen we wel een kleine kost van 15 euro aan voor online logistiek.

Beginsituatie

Deelnemers brengen lessen en thema’s uit hun klaspraktijk mee die ze willen verrijken m.b.v. de Taxonomie van Bloom.

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Hilde Mahieu

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Gewoon Basisonderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T22-079