Dag van wiskunde - eerste en tweede graad
Enkel toegankelijk op vertoon van Covid Safe Ticket (digitaal of fysiek) + mondmaskerplicht

Afgelopen

Inhoud

Timing:

08.30 uur: onthaal + leermiddelenbeurs

09.00 uur: werkwinkels beurt 1

10.30 uur: pauze + leermiddelenbeurs 

11.00 uur: werkwinkels beurt 2

12.30 uur: einde

 • De Dag van wiskunde voor eerste en tweede graad is enkel toegankelijk op vertoon van het Covid Safe Ticket (digitaal of fysiek).
 • Het is verplicht om een mondmasker te dragen gedurende deze Dag van wiskunde.
 • We kunnen geen koffie aanbieden. Je ontvangt een flesje water bij aankomst.

Met dank voor je begrip.

Werkwinkels

Doelgroep

Leraren eerste en tweede graad

Doelstelling
De deelnemers kunnen:
 • ervaren dat activerende werkvormen in wiskundelessen motiverend zijn en ook denkontwikkeling bij leerlingen stimuleren;
 • uit gegeven voorbeelden inspiratie halen om zelf activerend lesmaterialen te bedenken.

Inhoud

Leerlingen leren meer als ze actief betrokken zijn bij het leerproces, dat weten we allemaal. Actieve werkvormen zorgen bovendien vaak voor meer motivatie bij de leerlingen. In deze sessie bespreken we veel verschillende actieve werkvormen, telkens aan de hand van concrete lesonderwerpen wiskunde van de eerste en tweede graad secundair onderwijs.

Een aantal voorbeelden zijn gericht op motivatie en doorzettingsvermogen (o.a. spelvormen), terwijl bij een ander deel van de voorbeelden de aandacht specifiek gaat naar het actief stimuleren van het denken van elke leerling bij de aanbreng van een onderwerp. 


Methodiek

In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met verschillende werkvormen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

schrijfgerei

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Katrien Cnudde
 • Machteld Pensaert
Doelgroep

Leraren SO, alle graden en onderwijsvormen

Doelstelling

Deelnemers kunnen in een Notitieblokscherm applets combineren met afbeeldingen, vrij tekenen en het omvormen van formules.

Inhoud

Je verkent de teken- en invoegtoepassingen van Notitieblok: afbeeldingen, tabellen, bestaande en lege applets en de wiskunde toepassing Graspable Math waarmee je kunt rekenen en vergelijkingen kunt omvormen en oplossen. Samen onderzoeken we hoe je Notitieblok als tool kunt gebruiken in je les of als mogelijkheid om leerlingen te laten tekenen en rekenen binnen Klaslokaal.

Zo kan je bv. in Notitieblok een les voorbereiden en een bordplan klaarzetten over meerdere pagina’s om actief in te werken. Je kunt Notitieblok ook gebruiken binnen GeoGebra Klaslokaal om in realtime te volgen hoe alle leerlingen in je klas een wiskundig probleem aanpakken, van mathematiseren over berekenen tot het formuleren van een antwoord. Tenslotte is Graspable Math een mooie tool om rekenvaardigheden te tonen en te oefenen.


Methodiek

We verkennen actief in Notitieblok de invoegtoepassingen en onderzoeken hoe we ze kunnen combineren tijdens een les bij het oplossen van wiskundige problemen.

We bekijken ook uitgewerkte voorbeelden uit de initiatiehandleiding.

Beginsituatie
 • Beperkte basiskennis GeoGebra volstaat.
 • Deelnemers brengen hun eigen laptop mee.


Materiaal door deelnemers mee te brengen
Deelnemers brengen hun eigen laptop mee.
Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Chris Cambré
Doelgroep

Leraren eerste graad A-stroom, tweede graad doorstroom en dubbele finaliteit

Doelstelling
 • Je kunt ADI plaatsen in het kader rond differentiatie.

  • Je kunt reflecteren over de sterktes en valkuilen van een ADI-les.
  • Je ziet mogelijkheden om een les uit te werken volgens het ADI-model.
  Inhoud

  Alle leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen bij het behalen van de vooropgestelde leerdoelen is een opdracht van iedere school. Daarbij hou je best rekening met ieders mogelijkheden en talenten.

  In een klassituatie is het niet altijd evident om iedere leerling de gepaste uitdaging aan te bieden en voor iedere leerling aan te sluiten bij zijn/haar specifieke noden en leerbehoeften.


  Methodiek
  Je maakt kennis met een lesaanpak voor instructielessen die voor alle leerlingen een meerwaarde betekent. Dit model is gericht op het afstemmen van de instructietijd op de leerbehoefte van de leerling en op het verhogen van de leerlingenactiviteit tijdens het leerproces.

  In deze sessie zoomen we in op:
  • Verkennen van een kader rond differentiatie.
  • Aan de hand van een concreet voorbeeld zelf het ADI-model ervaren.
  • Verkennen van het ADI-model in detail.
  • Verkennen van een lesmodel voor een ADI-les.
  • Wanneer is het ADI-model bruikbaar?
  Instructiemomenten worden afgewisseld met oefenvormen en mogelijkheid tot vragen stellen.

  Beurten
  • A: 09:00 tot 10:30
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Mark Verbelen
  Doelgroep
  Leraren eerste en tweede graad
  Doelstelling
  De workshop wil een aanzet geven om de wiskundige principes te leren kennen waarop heel wat goocheltrucs gebaseerd zijn. Inhoudelijk sluit dit niet rechtstreeks aan bij leerplandoelen.
  Inhoud
  De navorming start met een kort optreden van professioneel goochelaar Herman Dufraing. We zoeken welke wiskundige principes er achter zijn trucs zitten en hoe je ze kunt inzetten in een wiskundeles. 
  Tijdens het tweede deel leren jullie jezelf een aantal goocheltrucs aan en zoomen we in op de wiskundige achtergrondinformatie. Na de navorming kan je de volgende dag de klas instappen en je leerlingen verrassen als een echte goochelaar.
  Goochelaars gebruiken voor hun ‘mentale’ acts rekenkundige trucjes of wiskundige principes. Door de wijze van presenteren krijgen die op zich vaak eenvoudige foefjes, een magische uitstraling. In het laatste deel treedt Herman opnieuw op en komt het verschil tussen een wiskunde truc en een goocheltruc aan bod.
  Naast trucs die op vorige dagen van de wiskunde nog niet aan bod kwamen, herhalen we enkele mooie trucs.
  Methodiek
  Gedurende het eerste en laatste kwartier genieten de deelnemers van een mini goochelshow. Tijdens het tweede deel splitsen we op in groepen die elk een verschillende truc inoefenen, onder de loep nemen en uitvoeren als een echte goochelaar.
  Beginsituatie
  • Met een open blik buiten het boekje van de leerplaninhoud kijken. 
  • Wat acteertalent dat een leraar ook in de klas gebruikt, is meegenomen.
  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  • Rekenmachine
  • Pen en papier
  • Eventueel een boek / kaarten
  • Smartphone
  Beurten
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Gilberte Verbeeck
  • Herman Dufraing
  Doelgroep

  Leraren eerste en tweede graad

  Inhoud

  Breinbrekers zelf uitproberen die vooral afkomstig zijn uit “De Dikke Pythagoras”. Dit boek is uitgegeven voor het 60-jarig bestaan van het tijdschrift Pythagoras. Bij heel wat doordenkers is er materiaal dat zeker helpt om de problemen beter te analyseren. Er is een waaier van opdrachten die zowel in de eerste als tweede graad bruikbaar zijn. We openen met een paar magische doordenkers die je zeker achteraf een leuke les wiskunde bezorgen.

  Pentominopuzzels zijn toepassingen op symmetrie en gelijkvormigheid (schaal). De zelfgemaakte vlinders zullen het wiskundelokaal mooi versieren.

  Wie wordt onze kamPIoen? De winnaar krijgt een zelfgemaakte PI-rebus.

  Methodiek

  Door meer of minder hulp en materiaal te geven kan je met deze denkers heel goed differentiëren en laat je iedereen het probleem op zijn manier onderzoeken. Iedereen heeft het genot van iets te vinden.  

  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  • USB-stick 
  • Rekenmachine (smartphone)
  Beurten
  • A: 09:00 tot 10:30
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Odette De Meulemeester
  Doelgroep

  Alle leraren eerste en tweede graad

  Doelstelling
  Er zijn genoeg redenen voor een nascholing rond het evalueren van wiskunde in de eerste graad! Deze nascholing wil deelnemers wapenen met evaluatiepraktijken waarvan we uit onderzoek weten dat ze werken. We zorgen daarnaast voor veel concrete voorbeelden uit de eerste graad.
  Inhoud
  In deze workshop nemen we onze eigen evaluatiepraktijk onder de loep. Zo brengen we onze eigen evaluatiestijl in kaart, leren we leerplangerichte vragen opstellen op verschillende niveaus en reiken we modellen aan voor een faire verbetering. Daarbij hebben we voldoende aandacht voor de uitdagingen die er rond evalueren zijn met de nieuwe eindtermen in de eerste graad. Via enkele markante experimenten met de deelnemers beogen we bewustwording van het onvermijdelijk, subjectieve karakter van evalueren. We behandelen vraagstelling en werkwijzen om de tijd die naar evaluaties gaat in te perken.

  Onder het motto ‘what you test is what you get’ leren we hoe we vaardigheden en attitudes in onze evaluatie kunnen meenemen. Elke wiskundeleerkracht droomt er immers van dat leerlingen wiskundig inzicht verwerven, probleemoplossend kunnen denken, dat ze reflecteren over oplossingsstrategieën en zin krijgen in wiskunde. Maar dat vertalen naar onze manier van evalueren is niet altijd even evident en soms blijven we hangen in evaluaties die gericht zijn op reproductie van procedures en methodes. Hiervoor reiken we vele voorbeeldvragen aan.

  Methodiek
  Lezing met verschillende interactieve momenten. Veel voorbeelden en gebruik van eigen materiaal.
  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  • Eigen toets of examen
  • Het leerplan waarover de toets of het examen handelt (mag digitaal)
  • Schrijfgerei en notitieblok
  Beurten
  • A: 09:00 tot 10:30
  • B: 11:00 tot 12:30
  Docenten
  • Filip Moons
  Doelgroep
  Leraren eerste graad
  Doelstelling
  • Je leert alle stappen van een statistisch onderzoekje doorlopen met leerlingen (onderzoeksvraag bepalen, data verzamelen, data verwerken, conclusie trekken).
  • Je leert de nodige ICT-vaardigheden om de eindterm statistiek te realiseren.
  • Je leert een aantal didactische insteken om leerlingen op een inzichtelijke manier met statistische data te laten omgaan. 

  Inhoud
  Statistiek is een verrassend leuke nieuwigheid in de eindtermen wiskunde voor de eerste graad.
  In deze werkwinkel doorlopen we, volledig in de geest van het nieuwe curriculum, alle stappen die horen bij een statistisch onderzoekje: we leren hoe we (1) geschikte onderzoeksvragen kunnen ontwerpen met leerlingen, (2) data kunnen verzamelen via zelf-opgestelde online vragenlijsten, (3) data met de computer in grafieken gieten en daarbij een aantal belangrijke maten berekenen (gemiddelde, variatiebreedte,…), en (4) conclusies trekken. We geven ook enkele voorbeelden van werkvormen die het inzicht van leerlingen stimuleren bij het interpreteren van statistische gegevens en resultaten. 
  De heel praktische insteek van de hele werkwinkel zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen. 

  Methodiek
  Na een korte toelichting over de inhoud van de eindtermen statistiek, ontdek je diverse manieren om deze eindtermen didactisch te vertalen naar jouw klaspraktijk. Je krijgt eveneens de tijd om zelf aan de slag te gaan met een aantal digitale tools. Inspiratie opdoen om jouw leerlingen te prikkelen is de hoofddoelstelling.
  Materiaal door deelnemers mee te brengen
  • Deelnemers brengen een laptop mee waarop Excel geïnstalleerd staat. 
  • Deelnemers zorgen er daarnaast voor dat ze de logingegevens van hun Google account kennen. Indien je nog geen Google account hebt, dan kan je die thuis zelf aanmaken.
  Beurten
  Docenten
   Doelgroep
   Leraren eerste en tweede graad
   Doelstelling
   Het doel is dat de leerkrachten concreet weten hoe ze het oplossen van problemen kunnen aanbrengen en aanleren aan hun leerlingen.
   Inhoud
   Het oplossen van problemen is binnen wiskunde een essentiële vaardigheid die ook in de nieuwe leerplannen nadrukkelijk aanwezig is. Vaak is dit een aandachtspunt bij een doorlichting.
   In deze werkwinkel starten we met de omschrijving van wat een opgave al dan niet een probleem maakt.
   Daarna overlopen we verschillende zoekstrategieën aan de hand van concrete voorbeelden.
   We sluiten af met enkele praktische tips hoe je als leerkracht leerlingen kan helpen om (meer uitdagende) problemen toch te kunnen aanpakken.
   Methodiek
   We starten met enkele problemen waarvoor we in groep een antwoord zoeken. 
   Daarna volgt een toelichting over de heuristieken met mogelijkheid tot interactie.

   Beurten
   • A: 09:00 tot 10:30
   • B: 11:00 tot 12:30
   Docenten
   • Machteld Verhenne
   Doelgroep

   Leraren eerste graad B

   Doelstelling
   • Leerlingen uitdagen, motiveren en zelfstandig aan het werk zetten.
   • Differentiatie

   Inhoud
   • Algemene uitleg BIT-werking
   • Projectwerken
   • Uitleg over vernieuwende, vakoverstijgende werkvorm in de eerste graad B-stroom.
   • Voorstellen van enkele uitgewerkte projecten met concrete voorbeelden. (Halloween, kerst, Pasen, …)
   Methodiek

   Werkbundels, spelletjes,…

   Materiaal door deelnemers mee te brengen

   Schrijfgerei

   Beurten
   • B: 11:00 tot 12:30
   Docenten
   • Gert Vandenberghe
   • Katrien Depoorter
   Doelgroep

   Leraren tweede graad

   Doelstelling

   Na deze sessie hebben de deelnemers zicht op de mogelijkheden en didactische aanpak van Geogebra bij het leerstofonderdeel statistiek in de tweede graad.

   Inhoud

   Beschrijvende statistiek in de tweede graad is een onderwerp waarvoor je Geogebra perfect kan inschakelen. Zowel bij het maken van bestanden voor de leerlingen als bij het gebruik door de leerlingen zelf (dat laatste is volgens de nieuwe leerplannen zeker de bedoeling bij een onderwerp zoals statistiek).
   De volgende onderwerpen komen dan ook aan bod:

   • gebruik van de ingebouwde data-analyse (via het rekenblad van Geogebra) (bij ruwe datasets, geordende datasets en klassen);
   • Geogebra commando’s voor het berekenen van statistische grootheden (centrum- en spreidingsmaten), frequentietabellen, tekenen van grafieken (staafdiagrammen, lijndiagrammen, puntenplots, cirkeldiagrammen, boxplots);
   • Vergelijken van verschillende reeksen datasets; regressierechten en correlatiecoëfficiënt bij lineair verband.

   Methodiek

   De sessie zal een demosessie zijn. De deelnemers kunnen achteraf wel de gebruikte bestandjes downloaden.

   Materiaal door deelnemers mee te brengen

   Deelnemers mogen hun eigen laptop meebrengen waarop GeoGebra geïnstalleerd werd (geen verplichting).

   Beurten
   • A: 09:00 tot 10:30
   • B: 11:00 tot 12:30
   Docenten
   • Paul Decuypere
   Doelgroep

   Leraren tweede graad aso en tso

   Doelstelling

   Na deze workshop

   • kennen de deelnemers de basisbegrippen en -concepten van grafentheorie
   • kennen de deelnemers enkele belangrijke toepassingen van grafen

   Inhoud

   Met grafen kun je complexe situaties modelleren die heel relevant zijn in onze maatschappij: metronetwerken, routeplanners, sociale netwerken, het internet… Grafentheorie is wiskundig heel rijk en is tegelijk erg toegankelijk. Met een klein beetje basiskennis kun je al snel mooie redeneeroefeningen maken en net dat maakt het een interessant onderwerp voor in de klas. Ook leerlingen die niet vaardig zijn in algebra, kunnen met grafen snel tot echt wiskundige denkactiviteiten komen. 


   Problemen oplossen met grafen is een nieuwe eindterm in de tweede graad. Voor heel wat leraren is dit onderwerp onbekend of uit het oog verloren. Via een reeks uitdagende probleempjes die je rechtstreeks in de klas kunt gebruiken, verkennen we in deze workshop de basisbegrippen en -concepten uit de grafentheorie. Bovendien leggen we de link met de lessen algoritmiek: we onderzoeken enkele bekende algoritmen waarmee we problemen kunnen oplossen die worden gemodelleerd met grafen.


   Methodiek

   De deelnemers lossen zelf enkele kleinere problemen op met grafen. Dit wordt afgewisseld met een bespreking van deze problemen door de lesgever. De historische context en sommige algoritmen worden door de lesgever gepresenteerd.

   Beurten
   • A: 09:00 tot 10:30
   • B: 11:00 tot 12:30
   Docenten
   • Els Vanlommel
   Doelgroep

   Leraren tweede graad aso en tso

   Gevorderde wiskunde (leerplan C) tweede graad

   Doelstelling

   De deelnemers krijgen een beter inzicht in de doelstellingen in verband met complexe getallen uit het leerplan C voor wiskunde in de tweede graad.

   Inhoud

   In het leerplan voor de studierichtingen economische wetenschappen, Grieks-Latijn, Latijn, natuurwetenschappen en technologische wetenschappen komt het onderwerp complexe getallen aan bod. Voor veel leerkrachten is dat een nieuw onderdeel. In deze sessie verken je de wereld van de complexe getallen. Je krijgt zowel een inhoudelijke inkijk als suggesties voor didactische aanpak. Er wordt specifiek ingezoomd op de doelstellingen die volgens het leerplan gerealiseerd moeten worden. Dit gebeurt vanuit de ervaring van het behandelen van complexe getallen in de tweede graad in de vroegere studierichting industriële wetenschappen.

   Methodiek

   Doceren met interactie van de deelnemers. 

   Beurten
   • B: 11:00 tot 12:30
   Docenten
   • Philippe De Crock
   Doelgroep

   Leraren tweede graad aso (doorstroomfinaliteit)

   Doelstelling

   Deelnemers hebben zich een eerste idee gevormd van hoe ze met deze begrippen aan de slag kunnen gaan in de klas.

   Inhoud

   In de lessen wetenschappen en in de media komen leerlingen trendlijnen tegen: rechten, of krommen, die een verzameling datapunten in een spreidingsdiagram zo goed mogelijk weergeven. Daarom is beslist om in de doorstroomfinaliteit een eindterm voor wiskunde op te nemen waarin deze begrippen aan bod komen, met als doel dat leerlingen ze met meer kennis van zaken kunnen gebruiken in andere vakken en in ‘het dagelijkse leven’.

   We tonen hoe je met deze leerinhouden aan de slag gaat in de klas. Hoe breng je de begrippen aan? Hoe help je leerlingen de overgang maken van de ‘exacte wiskunde’ naar het werken met een benaderend model? Hoe diep ga je in op de wiskundige achtergrond? Welke wiskundige kern blijft er over als je leerlingen haast alles met ICT laat doen? We zorgen voor sprekende voorbeelden, want in het onderwijs van statistiek en modelleren zijn goede voorbeelden cruciaal.


   Methodiek

   Presentatie, afgewisseld met werkmomenten voor de deelnemers.

   Beurten
   • B: 11:00 tot 12:30
   Docenten
   • Johan Deprez

   Inschrijven

   niet mogelijk

    

   Praktische info

   Datum

   • zaterdag 27 november 2021
   van 09:00u tot 12:30u

   Locatie

   KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
   Etienne Sabbelaan 53
   8500 KORTRIJK, België

   Prijs

   € 55,00

   Type nascholing

   Dag van

   Leerformat

   Classic

   Onderwijsniveau

   • Secundair Onderwijs
   •       Eerste graad
   •       Tweede graad

   Doelgroep

   • Leraren en docenten

    

   Maximum aantal deelnemers

   300

   Code

   D22-012